Програмування основних алгоритмічних структур, Детальна інформація

Програмування основних алгоритмічних структур
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 14.2
Скачувань: 953
Тема. Програмування основних алгоритмічних структур.

1.     Оператори присвоювання, вводу-виводу; запис лінійних алгоритмів.

Практично кожна програма повинна виконувати такі дії: вводити вихідні дані, проводити опрацювання цих даних (як правило, обчислення) та виводити результати роботи. Для виконання цих дій використовуються оператори вводу, присвоювання та виводу.

Одним з основних операторів є оператор присвоювання. Він використовується для обчислення значення виразу і присвоювання його змінній величині.

Вид оператора:

ім’я змінної := вираз

При цьому значення виразу, розташованого справа від знака присвоювання : =, присвоюється змінній, ідентифікатор якої розташований зліва від знака присвоювання. При цьому результат виконання оператора на екрані не відображається.

Оператор присвоювання можна використовувати для присвоювання значень змінній будь-якого типу, крім файлового. Єдиною умовою є, щоб змінна в лівій частині і вираз в правій частині оператору мали однаковий або сумісний тип. Виняток складають випадки, коли змінна в лівій частині оператора має тип real, тоді вираз може бути цілочисельного типу.

ПРИКЛАДИ:

a :=41;

b := false;

c := a+8;

c := c div 2;

d := ‘a’;

Оператор присвоювання не виводить результат обчислень на екран. Він лише запам’ятовує ці результати в пам’яті у вигляді значень змінних.

Типовими помилками при використанні цього оператора, є:

\xF0B7             несумісні типи даних змінної та виразу;

\xF0B7             використання в лівій частині оператора замість змінної виразу.

Розповсюдженими є також синтаксичні помилки при записі виразів в лівій частині оператора.

ПРИКЛАДИ:

var

 a: integer;

 b:real;a:=a/2;  операція ділення дає результат дійсного типу, а змінна a – цілочисельна;

b+1:=a–2;  в лівій частині оператора записаний вираз;

b:=sqrt(sqr(a)+1; в лівій частині не вистачає закритої дужки.

Оператор виводу інформації призначений для обчислення значень виразів і виводу їх на екран. Є два оператори виводу: write  та writeln. Вид оператораwrite :

write(список виразів)

Список задає вирази, значення яких обчислюються та виводяться на екран. При цьому ці значення не запам’ятовуються. В більшості випадків в ролі виразів використовуються константи або змінні. Наступний оператор виводу write продовжує вивід інформації у тому ж рядкові екрану, у якому закінчилась дія попереднього оператора.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes