Програмування масивів, Детальна інформація

Програмування масивів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 8.1
Скачувань: 2475
Тема. Програмування масивів.

1.     Поняття масиву.

До цих під для опрацювання даних використовувались скалярні типи. Однак при обробці великих наборів даних використання скалярних величин стає громіздким. Тому для вирішення таких завдань використовуються структуровані величини. Одним зі структурованих типів є регулярний тип даних, або масив.

Масив - це впорядкований набір однотипових елементів. Впорядкованість означає, що елементи масиву розташовані в певному порядку, тобто, проіндексовані. Одно типовість означає належність елементів масиву одному типу даних. Це дозволяє використовувати опрацювання масивів за допомогою операторів циклу. Розглянемо опрацювання масивів на прикладі одновимірного масиву. 

Масив визначається наступним чином:

ім’я типу = array[тип індексу] of тип компонентів

Визначення масиву починається зарезервованим словом array (масив), за яким слідує тип індексу, укладений у квадратні дужки. Після типу індексу іде зарезервоване слово of, за яким указується тип компонентів масиву. В ролі типу індексу може виступати будь-який скалярний обмежений тип, окрім real та integer. Разом з тим типом індексу може виступати діапазон типу integer. В ролі типу компонентів може виступати довільний тип, крім файлового. Розглянемо спочатку одновимірні масиви, тобто масиви, в яких типом компонентів є скалярний тип даних.

ПРИКЛАД:

type

massiv = array[1..10] of integer;

period = array[14..20] of real;

letters = array[char] of boolean;

 

Змінні структурованого типу вводяться звичайним шляхом в розділі опису змінних:

var

a:massiv;

t:period;

k:letters;

 

При цьому існує також можливість використання структурованих змінних безіменних типів:

var

b : array[1..10] of integer;

f : array[14..20] of real;

s : array[char] of boolean;

Однак при цьому змінні a і b несумісні (тобто мають різний тип), хоча фактично являють собою однакові масиви з однаковим типом індексу та типом компонентів. Тому відповідний тип доцільно оголосити у розділі опису типів програми і не використовувати змінні безіменних типів. Тоді дані такого типу простіше опрацьовувати. 

Для масивів, як єдиного цілого, існує лише одна операція – операція присвоювання. В усіх інших випадках масиви опрацьовуються поелементно. Як правило, для цього використовуються цикли. Це можливо завдяки впорядкованості та однотиповості його елементів. В більшості випадків це цикл з параметром.

Для опрацювання елементу масиву необхідно вказати ім’я масиву та індекс його елементу. Так, запис a[1] означає, що опрацьовується перший елемент масиву а; a[k] – опрацьовується  k-тий елемент масиву а; a[2*k-1] – опрацьовується той елемент, індекс якого дорівнює виразу 2*k-1.

ПРИКЛАД:

const n=10;

type

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes