Програмування рядкових величин, Детальна інформація

Програмування рядкових величин
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 7.7
Скачувань: 1120
Тема 7. Програмування рядкових величин.

1.     Поняття рядкової величини.

Величиною рядкового типу (strings) називається послідовність символів, укладена в одинарні лапки. Цей тип даних є стандартним для мови ПАСКАЛЬ, хоча він є структурованим. Величини можуть бути як константами, так і змінними. При завданні змінних символьного типу можна вказати кількість символів у цій величині.

ПРИКЛАД:

type

message=string;

list=string[10];

 

Опис типу message задає тип рядкових величин з максимально можливою довжиною рядка (255 символів), а опис типу list – рядкові величини з максимальною довжиною рядка 10 символів.

Рядкові величини можна опрацьовувати і як єдине ціле, і поелементно. При обробці рядка поелементно він розглядається як одновимірний масив з типом індексу byte  і типом елементів char. Рядкові величини можуть містити довільні символи. Так. у рядку може міститися й одинарна лапка. Для того, щоб помістити одинарну лапку в рядок, потрібно написати дві послідовно розташовані одинарні лапки. Рядки, у яких міститься тільки один символ, являють собою дані стандартного символьного типу (char). Рядок можна порівняти з масивом даних символьного типу, що має таку ж довжину. Всі рядкові константи сумісні з усіма рядковими типами (string).

ПРИКЛАДИ:

‘TURBO’

‘п”ятниця’

“””

‘;’

Для рядкових величин визначена операція конкатенації (об’єднання) рядків. Операція позначається символом “+”. Тип результату – також рядкова величина. Мова ТУРБО ПАСКАЛЬ дозволяє використовувати оператор + для об’єднання двох рядкових операндів. Якщо довжина результуючого рядка перевищує 255 символів, то вона усікається до 255 символів.

Оператори відношення =, <>, <, >, <=, або >= можуть застосовуватися для порівняння рядків відповідно до порядку розширеного набору символів коду ASCII.  Будь-які два значення рядкового типу даних можна порівняти, оскільки всі значення рядкових даних сумісні. Значення рядкового типу сумісні зі значеннями символьного типу, і при їхньому порівнянні символьне значення опрацьовується як рядкове значення довжиною 1. Та величина вважається “більшою”, яка має на відповідному місці символ з більшим ASCII кодом. Слід зауважити, що пробіл є повноправним символом рядкової величини і він опрацьовується аналогічно іншим символам величини.

ПРИКЛАДИ:

‘turbo’>’Turbo’;

‘turbo’>’pascal’;

‘turbo’<’turbo pascal’;

‘123’<>’  123’;

2.     Основні процедури та функції опрацювання рядкових величин.

Рядкові величини можна вводити з клавіатури. Для цього можна використати стандартну процедуру вводу read. Однак при цьому є така особливість: необхідно ввести стільки символів, скільки було оголошено при визначенні цієї величини. Так, якщо величина була оголошена як величина типу string [10], то необхідно ввести 10 символів (якщо їх кількість менша, то вільні місця необхідно заповнити пробілами). Якщо ж величина описана як string, то кількість пробілів буде дуже великою. Щоб позбавитись цього недоліку, для вводу рядкових величин варто використовувати іншу процедуру вводу – readln. В цьому випадку доповнювати пробілами рядкову величину непотрібно.

Функція Соncat - виконує конкатенацію послідовності рядків. Її дія аналогічна дії операції конкатенації.

Функція Copy - повертає підрядок (частину) рядкової величини.

Процедура Delete - видаляє з рядка його частину заданої довжини, починаючи з заданої позиції.

Процедура Insert - додає в рядок підрядок, починаючи з певної позиції рядка.

Функція Length - повертає динамічну довжину рядка.

Функція Роs - здійснює пошук підрядка в рядкові.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes