Інформаційні технології оброблення економічної інформації, Детальна інформація

Інформаційні технології оброблення економічної інформації
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1610
Реферат з комп’ютерних наук

Інформаційні технології оброблення економічної інформації

План1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація.

2. Інформаційні технології розв'язання економічних задач з використанням процесора електронних таблиць.

2.1. Базові інформаційні технології Місrоsоft Еxсеl та графічні методи розв'язання задач.

Під інформаційною технологією (ІТ) розуміють систему методів і способів збирання, накопичення, зберігання, пошуку і оброблення інформації на основі застосування засобів обчислювальної техніки. ІТ відповідають на питання “як, за допомогою чого?”.

ІТ залежать від різних компонентів, зокрема:

технічних засобів;

персоналу, здатного використовувати їх;

організації, яка об'єднує засоби і персонал в єдиному процесі;

інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу інформації.

З появою ЕОМ настала ера “комп'ютерної” інформаційної технології. Здешевлення варто-сті ПЕОМ і широке їх охоплення глобальними комп'ютерними мережами, що грунтується на платформі “клієнт-сервер”, сприяло виникненню високих ІТ (ВІТ).

Основними завданнями ВІТ є:

досягнення універсальності методів комунікацій;

підтримка систем мультимедіа і максимальне спрощення інтерфейсу “людина-ЕОМ”;

відкритість стандартів, тобто використання протоколів та програмних інтерфейсів, що гарантували б створення єдиного інтерфейсу для всіх взаємодій з ЕОМ (доступу до файлів, повідомлень, сторінок, документів, тобто до локальних дисків і Wеb-сторінок, графіки та мультимедіа).

Метою етапу ВІТ є зниження вартості інформаційного контакту, необмеженість обсягу доступної користувачеві інформації, повноцінність використання персональних машинних і мережевих ресурсів.Класифікація інформаційних технологійІТ у централізованих ІС електронне пакетні локальні робота з хост- ІТ б/о

оброблення глобальні текстовими орієнтовані ІТ бан-

ІТ у децентралізованих ІС даних діалогові багаторівневі редакторами ІТ ківської

автоматизація розподілені робота з техноло- д-сті

традиційні нові функій мережеві табличними гії, що ІТ пода-

управління процесорами реалізують ткової

високі ІТ підтримка робота з системами керу модель про- д-сті

прийняття вання базами даних цесу з роз- ІТ стра-

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes