Стилі редактора Word. Редагування формул. Звукові карти, Детальна інформація

Стилі редактора Word. Редагування формул. Звукові карти
Тип документу: Контрольна
Сторінок: 2
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 943


Контрольна робота

з дисципліни інформатика і програмування

1. Стилі редактора Word.

2. Редагування формул.

3. Звукові карти.

1. Стилі редактора Word.

Стиль – це сукупність параметрів форматування різних об’єктів документа з унікальним ім’ям.

Розрізняють стиль символів, абзаців, заголовків, текстів, анотацій, приміток, номерів сторінок тощо.

Використання стилів дає змогу стандартизувати оформлення документів, скоротити термін їх створення і форматування. Всі вони включаються в спеціальну таблицю стилів. Користувач може створювати, вилучати та модифікувати стилі, копіювати їх у шаблон і навпаки.

Розрізняють вбудовані стилі та стилі користувачів. Перші призначені для форматування стандартних складових документа. Їх можна модифікувати, але вилучати не можна. Стилі користувачів створюються безпосередньо або модифікацією існуючих.

Використані в системі стилі зберігаються в списку вікна “Стиль”, що активізується за командою Формат-Стиль.

У цьому вікні можна переглянути всі стилі документа, створені користувачем. Переміщуючи курсор вікна, користувач може вибрати певний стиль для свого документа. Словесний опис стилю, а також зовнішній вигляд пов’язаних із ним абзаців і символів відображаються у відповідних транспарант них вікнах.

Стильове оформлення документа варто виконувати перед введенням тексту. Під час введення чергового абзацу йому присвоюється стиль попереднього абзацу і т.д. Застосовувати стильове оформлення можна також після введення всього документа або групи його абзаців. У будь- якому варіанті стиль пов’язується з абзацом клацанням лівою клавішею миші на кнопці “Применить” в цьому разі абзац, групу абзаців або весь текст документа варто спочатку виділити одним із відомих способів.

Вибрати стиль можна також за допомогою списку, що активізується кнопкою “Стиль” панелі форматування або після натиснення на клавіші Ctrl+Shift+S. Після створення документа в цьому списку буде чотири стилі: “Абзац”, “Заголовок 1”, “Заголовок 2”, “Заголовок 3”. Процедура зв’язування стилів з абзацами залишається незмінною.

Користувач може створювати новий стиль документа, модифікувати будь-який існуючий стиль, вилучати стиль із таблиці стилів, а також автоматизувати процес стильового оформлення документа. Розглянемо порядок виконання первинних процедур.

Створення нового стилю.

Новий стиль може створюватися за допомогою інструментальної панелі форматування або діалогового вікна “Стиль”.

У першому випадку зразковий абзац тексту і для нього задаються необхідні параметри форматування символів і абзаців. Потім активізується список стилів (клацанням лівою клавішею миші на кнопці “Стиль” або натисненням на клавіші Ctrl+Shift+S) і в нього вводиться ім’я нового стилю, наприклад Lec Enter. Для оформлення одним стилем кількох абзаців їх варто спочатку виділити, а потім застосувати до них вибраний стиль.

У другому випадку за допомогою параметра “Создать” активізується вікно “Создание стиля”.

У цьому вікні задаються:

тип нового стилю (стиль абзацу або стиль символів) і його ім’я;

ім’я базового стилю або відмову від нього;

режим форматування (“Формат”) всіляких об’єктів тексту (символів, абзаців, точок табуляції та ін.) .

Новий стиль можна скопіювати в шаблон документ, що редагується (“Добавить в шаблон”), поширити на наступний абзац, а також зв’язати з вибраною комбінацією клавишей.

Створення таким способом новий стиль заносять в таблицю стилів за командою ОК.

Модифікація стилю.

Зміна існуючого стилю, як і створення нового виконується за допомогою панелей форматування або діалогового вікна “Стиль”.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes