Визначення функцій в Ліспі, Детальна інформація

Визначення функцій в Ліспі
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1386
Реферат на тему:

Визначення функцій в Ліспі

Поряд з примітивними функціями можуть існувати функції, визначені користувачем. Функція викликається набором аргументів і повертає єдине значення. Визначення функції в Ліспі має наступний вигляд:

(DEFUN name (arg1 arg2 ...)

task1

task 2

. . . . . )

де name — ім’я функції, arg1, arg2, ... — аргументи (параметри). Тіло функції містить послідовність задач. Ключове слово DEFUN виникло з DEfine FUNction.

$ (DEFUN FIRST (lst) $ (FIRST ‘(q w e r t y))

(CAR lst) ) q

$ (DEFUN THIRD (lst) $ (THIRD ‘(q w e r t y))

(CADDR lst) ) e

Визначимо функцію NULL, яка розпізнає порожній список. Вона повертає істину, якщо її аргументом є порожній список і хибність в іншому випадку.

$ (DEFUN NULL (obj) $ (NULL ‘(q w e r)) $ (NULL (CDR ‘(r)))

(EQL obj NIL) ) F T

Нам вже відомі три функції розпізнання: EQL, ATOM, NULL. Функції, які застосовуються для перевірки певних умов та можуть повертати лише два значення – істини чи хиби, називаються предикатами.

Тіло функції складається з послідовності завдань. Завдання можуть бути двох типів: прості та умовними. Будь-яке завдання береться в круглі дужки і може розглядатися як список виразів, які треба проінтерпретувати.

Якщо завдання є атомом або його перший елемент є атомом, то таке завдання називається простим. Наприклад, (CONS ‘NR LST).

Якщо перший елемент списка, який описує завдання не є атомом, то таке завдання називається умовним. Наприклад, ((ATOM lst) (CONS expr lst)).

В умовному завданні перший елемент списку обов’язково є предикатом. Якщо значення предикату NIL, то значення завдання стає рівним NIL і Лісп переходить до виконання наступного завдання. Якщо предикат повертає не NIL, відбувається виконання хвосту списку завдання, а інші завдання ігноруються. Якщо предикат повертає Т, а хвіст завдання порожній, то результатом всієї функції буде T.

Напишемо предикат, який розпізнає списки. Якщо аргументом є список, то предикат повертає істину, інакше — хибність. Функцію LISTP можна проінтерпретувати наступним чином: "Якщо obj є атомом, то повернути NIL, інакше повернути T".

$ (DEFUN LISTP (obj) $ (DEFUN LISTP (obj)

((ATOM obj) NIL) ((NULL obj))

T ) ((ATOM obj) NIL)

T )

В другій колонці написано предикат LISTP, який розпізнає додатково порожній список (повертає істину). Перше завдання є умовним, хвіст якого порожній. Його можна проінтерпретувати так: перевірити об’єкт obj на порожній список, і якщо він є таким, передати як результат функції істину. Немає потреби писати: ((NULL obj) T), оскільки це те ж саме, що і ((NULL obj)). Останнім завданням цих предикатів є атом Т. Це означає, що якщо жодне з умовних завдань не виконане (лише за цієї умови керування програмою дійде до останнього завдання), то як результат функції повернути Т. Для другого визначення функції LISTP маємо:

$ (LISTP ‘tree) $ (LISTP ‘()) $ (LISTP ‘(q w e r t y))

NIL T T

Для кращого розуміння роботи тіла функції та простих і умовних завдань розглянемо функцію sm та результати, які вона буде генерувати при певних вхідних значеннях:

$ (DEFUN sm (lst) $ (sm ‘()) $ (sm ‘(q w e))

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes