Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформації, Детальна інформація

Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформації
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1248
Реферат з інформатики

Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформації

План

Розгалуження програми.

Циклічні програми з розгалуженням.

Накопичення сум і добутків.

Одновимірні масиви.

Двовимірні масиви.

Обробка текстової інформації.

1.Кожен алгоритм можна проектувати застосовуючи три базові конструкції: лінійну, розгалуження та циклу.

Розгалуженою називається така алгоритмічна конструкція, яка передбачає у процесі виконання операцій вибір кількох можливих варіантів продовження роботи залежно від результату п6еревірки виконання певних умов.

Розгалужена алгоритмічна конструкція, що складається лише з двох гілок, має назву простої, якщо гілок більше ніж дві – складної.

Розгалуження – це алгоритмічна конструкція, де перевіряється умова (значення логічного виразу), і залежно від її істинності чи хибності виконується та чи інша серія команд. Є такі види розгалужень:

повне;

неповне;

вибір.

1.Логічний вираз – це –засіб записування умов. Логічний вираз може приймати значення істинність або хибність.

Хибному логічному виразу відповідає числове значення 0,а істинному – будь-яке інше число. Бей сік-система істинний логічний вираз позначає числом – 1.

Логічні вирази бувають прості та складні. Простий логічний вираз – це два арифметичні вирази, з’єднані символом відношення (=, >, <, >=, <=, < >), а складений - це прості логічні вирази з’єднані назвами логічних операцій: NOT (не), ANO (і) та OR (або).

Команда переходу GOTO. Для зміни порядку виконання рядків у програмі використовують команду переходу:

GOTO <номер рядка>

Дія команди. Відбувається перехід до рядка з зазначеним номером.

Команда розгалуження IF. Повна форма умовної команди. Команду розгалуження іноді ще називають умовною командою. Вона має дві форми: повну та коротку.

Загальний вигляд повної команди розгалуження такий:

ІF< логічний вираз> THEN <серія 1> ELSE <серія 2>

Для команди. Якщо значення логічного виразу істинне, то виконується серія 1, якщо воно хибне, то виконується серія 2. У бейсику повну форму записують в одному рядку.

Приклад: У результаті виконання команди IF X>O THEN PRINT X ELSE PRINT X на екрані отримаємо значення Х, якщо Х додатне, або – Х в протилежному значенні.

Блок IF-END IF. Повне розгалуження можна реалізувати за допомогою блокової конструкції IF-END IF:

IF<умова>THEN

<серія 1>

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes