Пакет Coreldraw, Детальна інформація

Пакет Coreldraw
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 47
Скачувань: 1178
Курсова робота з інформатики

Пакет CorelDRAW

Вступ.................................................................................................................

Вступна частина..............................................................................................

Основна частина

1.Основні засоби пакету Corel Draw…................................................

2.Інтерфейс програмного пакету Corel Draw......................................

3. Робота з пакетом Corel Draw

Работа с обєктами…………………………………………….

б) Використання вузлів………………………………………….

в) Основні функції для роботи з пакетом...................................

г) Заливка в Corel Draw.................................................................

д) Системи кольорів в Corel Draw...............................................

Заключна частина............................................................................................

Висновок……………………………………………………………………...

Література……................................................................................................

Вступ.

Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від керуючих мікро – ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних інформаційно-обчислювальних мереж, необхідність їх ефективного використання для рішення науково-технічних, проектних, економічних і керуючих задач вимагають високих вимог до комп’ютерної грамотності наукових і інженерно-технічних працівників, які не є по освіті спеціалістами безпосередньо в області ЕОМ.

Для нашої держави, також і для закордонних держав, характерна тенденція, визначаючи степінь використання потенціальних можливостей сучасної обчислювальної техніки – суттєва різність у темпах росту обчислювальних потужностей ЕОМ і в готовності користувачів ефективно втілити їх для рішення прикладних задач.

Раціональне і уміле використання широких можливостей ЕОМ – важлива проблема сучасного етапу розвитку людства, актуальність якої росту по мірі збільшення парку машин і вдосконалення їх технічного і програмного оснащення. Ефективний шлях рішення вказаної проблеми складається в глибокому освоєні і широкому використані на практиці методів алгоритмічного описання задач і їх програмування на основі стандартних мовних засобів – мов програмування високого рівня. З застосуванням цих засобів було написано безліч програмних продуктів.

Чим є CorelDRAW? – CorelDRAW, програма що дозволяє працювати з рафінованими кривими й об'єктами для створення точних художніх ефектів? Чи могутній типографський засіб для створення девізів і іншої роботи з текстом? Чи об'єднання декількох програм, кожна з який дозволяє працювати в окремому секторі графічної індустрії? Чи CorelDRAW тільки інструмент для написання книги авторських фантазій?

Факт, що CorelDRAW — усе це разом узяте, що підкреслює його значимість для комп'ютерного художнього співтовариства. Так чи інакше, пакет програм, що складають CorelDRAW, допомагає в створенні сучасної графіки. CorelDRAW є інструментом, з яким ви можете створити:

повнокольрові ілюстрації;

складні креслення;

девізи;

чудові заголовки;

багатослівні і складні текстові документи;

фотореалістичні зображення;

сюрреалістичні зображення;

графіки, малюнки і піктограми;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes