Запити у базах даних, Детальна інформація

Запити у базах даних
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 10
Скачувань: 1910
Реферат з інформатики

Запити у базах даних

1. Необхідність запитів

Припустимо, що на великому підприємстві є величезна база даних «Кадри», що містить найдокладніші відомості про кожного співробітника. Крім формальної інформації база може містити і конфіденційну, наприклад відомості про заробітну плату. Вся ця інформація зберігається в базових таблицях. Працювати з базою даних «Кадри» можуть різні підрозділи підприємства, і усім їм потрібні різні дані. Не все те, що дозволено знати службі безпеки підприємства, повинно бути доступно головному лікарю, і навпаки. Тому доступ користувачів до базових таблиць закривають.

Для доступу до даних є інший, набагато більш гнучкий і зручний засіб - запити. Для однієї і тієї ж таблиці можна створити багато різних запитів, кожний із який зможе добувати з таблиці лише малу частину інформації, але саме ту частину, що у даний момент необхідна. У співробітника бухгалтерії повинний бути запит, що дозволить визначити скільки днів у році через хворобу був відсутнім той або інший працівник, але в нього не повинно бути запиту, що дозволяє дізнатись, чим він хворів і де лікувався, а в головного лікаря такий запит бути повинний.

У результаті роботи запиту з загальної вихідної бази формується результуюча таблиця, що містить частину загальної інформації, що відповідає запиту.

Важливою властивістю запитів є те, що при створенні результуючої таблиці можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. При роботі запиту дані можуть упорядковуватися (сортуватися), фільтруватися (відсіюватися), об'єднуватися, розділя-тися, змінюватися, і при цьому ніяких змін у базових таблицях може не відбуватися.

Результати обробки позначаються тільки на змісті результуючої таблиці, а вона має тимчасовий характер, і іноді її навіть називають моментальним знімком.І ще одною цінною властивістю запитів є їхня можливість виконувати підсумкові обчислення. Запит може не тільки видати результуючу таблицю, але і знайти, наприклад, середнє (найбільше, найменше, сумарне і т.п.) значення по якомусь полю.

2. Запити на вибірку

Існує чимало різних видів запитів, але найпростіші з них і, до того ж, використовувані найбільше часто - це запити на вибірку. З них і прийнято починати знайомство зі створенням запитів. Мета запиту на вибірку полягає в створенні результуючої таблиці, у якій відображаються тільки потрібні за умовою запиту дані з базових таблиць.

Як і інші об'єкти Access 9х, запити можна створювати автоматично за допомогою “Мастера” або вручну. І, як звичайно, на етапі навчання краще не користуватися “Мастeром”, щоб відчути роботу з запитами "кінчиками пальців".

Для створення запитів до баз даних існує спеціальна мова запитів. Вона називається SQL (Structured Query Language - структурована мова запитів). На щастя, ті, хто користуються СКБД Access 9х, можуть дозволити собі не вивчати цю мову. Замість нього в Access 9х є простий засіб, що називається бланком запиту за зразком. З його допомогою можна сформувати запит простими прийомами, перетягуючи елементи запиту між вікнами.

Вибір базових таблиць для запиту

1.Створення запиту до бази починається з відкриття вкладки “Запросы” діалогового вікна “База данных” і натиснення лівої клавіші миші на кнопці “Создать”.

2.У діалоговому вікні “Новый запрос” задають ручний режим створення запиту вибором пункту “Конструктор”.

3.Створення запиту в режимі “Конструктора” починають із вибору тих таблиць бази, на яких буде заснований запит.

4.Вибір таблиць виконують у діалоговому вікні “Добавление таблицы”. У ньому відображаються всі таблиці, наявні в базі.

5.Обрані таблиці заносять у верхню половину бланка “запиту за зразком” натисненням лівої клавіші миші на кнопці “Добавить”.

6.У вікні “Добавление таблицы” зверніть увагу на наявність трьох вкладок: “Таблицы”, “Запросы”, “Запросы и таблицы”. Вони говорять про те, що запит не обов'язково створювати тільки на основі таблиць. Якщо раніше вже був створений запит, то новий запит може основуватись і на ньому.

3. Бланк запиту за зразком

Бланк запиту за зразком - зручний засіб створення запитів. Напевно, воно в чималому ступені сприяє успіху, що СКБД Ассеss 9х має серед споживачів.

1. Бланк запиту за зразком має дві панелі. На верхній панелі розташовані списки полів тих таблиць, на яких засновується запит.

2. Рядки нижньої панелі визначають структуру запиту, тобто структуру результуючої таблиці, у якому будуть міститися дані, отримані за результатами запиту.

3. Рядок “Поле” заповнюють перетягуванням назв полів із таблиць у верхній частині бланка. Кожному полю майбутньої результуючої таблиці відповідає один стовпець бланка запиту за зразком.

4. Рядок Ім'я таблиці заповнюється автоматично при перетягуванні поля.

5. Якщо натиснути на рядок “Сортировка”, з'явиться кнопка списку, що розкривається, який містить види сортування. Якщо призначити сортування по якомусь полю, дані в результуючій таблиці будуть відсортовані по цьому полю.

6. Бувають випадки, коли поле повинне бути присутнім у бланку запиту за зразком, але не повинно відображатися в результуючій таблиці. У цьому випадку можна заборонити його виведення на екран, скинувши відповідний прапорець.

7. Найцікавіший рядок у бланку запиту за зразком називається “Условие отбора”. Саме тут і записують ті критерії, по якому вибирають запису для включення в результуючу таблицю. По кожному полю можна створити свою умову відбору. У нашому прикладі призначені дві умови відбору: по вазі гравця (більш 80 кг) і по зросту (менше 190 см).

8. Запуск запиту виконують натисненням лівої клавіші миші на кнопці “Вид”. При запуску утвориться результуюча таблиця.

9. Щоб вийти з результуючої таблиці і повернутися до створення запиту в бланку запиту за зразком, потрібно ще раз натиснути на кнопку “Вид”.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes