Позиціювання тексту та рисунків, Детальна інформація

Позиціювання тексту та рисунків
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 7.1
Скачувань: 968
Реферат на тему:

Позиціювання тексту та рисунків

Завдання точного положення графічних об(єктів

Один із способів точного переміщення об’єктів виконується за допомогою клавіш із стрілками, при цьому об’єкт переміщається до наступної лінії сітки. Якщо необхідно переміщати об’єкт по одному пікселу за крок, переміщайте його за допомогою клавіш зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу CTRL. Якщо необхідно обмежити переміщення об’єкта у вертикальному або горизонтальному напрямках, переміщайте його, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT. Якщо необхідно розташувати об’єкт в конкретному місці сторінки, у вікні діалогу «Форматирование об(екта» виберіть вкладку «Размер и положение» та введіть координати в поля «По горизонтали» та «По вертикали».

Зміна порядку графічних об(єктів та імпортованих рисунків у купці

. Якщо виділити потрібний об(єкт не вдається, виділіть верхній із накладених об(єктів, а потім натискайте клавішу TAB, поки не буде виділений потрібний об(єкт.

Управління переміщенням виноски, назви або надпису

Можна приєднати виноску, назву або надпис до графічного об’єкту або рисунка. Тоді, при переміщенні зображення по документу, текст переміщується разом з ним.

\x1600\x0268\x1F3B\x4300\x1C4A\x5500\x0108\x486DТ\x4873Т\x031B\x826A

TH

\x0918\x026A\x1900\x1620\x0268\x1F3B\x4300\x1C4A\x6D00\x2248\x7304\x2248\x2A04потрібній текст. Перемістіть текстовий об(єкт у положення, яке він повинен займати по відношенню до графічного об(єкту. Перемістіть символ прив(язки текстового об(єкту до абзацу, який містить символ прив(язки графічного об(єкту.

Добавлення тексту до рисунка

Текст може бути добавлений до графічного об’єкту декількома способами. За допомогою команди «Название...» у меню «Вставка» легко утворити назву. Можна утворювати назви, заставляючи програму саму слідкувати за нумерацією рисунків та інших об’єктів у документі. Виноски допомагають утворювати покажчик на деяку область рисунка. У всіх інших випадках для добавлення тексту до рисунків служать надписи.

Робота з рисунками

Зміна розмірів рисунка

Розміри рисунка, імпортованого в документ, можна змінити після його вставки в документ. При зміні розміру рисунка можна зберігати притаманні йому пропорції або, навпаки, змінити їх, збільшуючи або зменшуючи тільки висоту або ширину. Після зміни розміру та/або пропорцій рисунка легко відновити його первісний вигляд. Вказані нижче дії слід проводити у режимі розмітки сторінки.

Зміна розмірів рисунка зі збереженням пропорцій. Виділіть рисунок. Встановіть покажчик на кутовий маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщайте його до одержання потрібного розміру рисунка.

Зміна висоти або ширини рисунка. Виділіть рисунок. Встановіть покажчик на середній маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщайте його до одержання потрібного розміру рисунка.

Відновлення вихідних розмірів рисунка. Виділіть рисунок, пропорції та розмір якого слід відновити. Виберіть команду «Рисунок...» у меню «Формат». Натисніть кнопку «Восстановить».

Зміна розмірів рисунка відносно його центру. Виділіть рисунок. Переміщайте маркер розміру, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes