Пакетні файли (batch-файли), Детальна інформація

Пакетні файли (batch-файли)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 15.7
Скачувань: 951
Реферат на тему:

Пакетні файли (batch-файли)

Пакетний файл або пакетна програма SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це текстовий файл, який містить одну або декілька команд MS-DOS (в тому числі і програм) та має розширення BAT. Якщо ви набираєте ім'я batch-програми в командному рядку та натискаєте клавішу Enter, то записані у batch-файлі команди виконуються послідовно.

Один із batch-файлів грає особливу роль в системі MS-DOS. Цей файл зветься AUTOEXEC.BAT і він виконується автоматично під час завантаження системи. Зауважимо, що AUTOEXEC.BAT повинен знаходитися в кореневій директорії системного диска (разом з файлами IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM). Нижче наводиться приклад файла AUTOEXEC.BAT. Зауважимо, що більшість сучасних програмних засобів модифікує ваш файл AUTOEXEC.BAT, додаючи до нього необхідні команди. При цьому старий AUTOEXEC.BAT зберігається під іменем AUTOEXEC.OLD або якимось іншим.

У batch-файлі ви можете використовувати будь-які команди MS-DOS та будь-які виконувані програми. Крім того, наступні команди MS-DOS спеціально призначені для використання їх у batch-файлі.

Спеціальні команди batch-файлів

CALL

Викликає інший (вкладений) пакетний файл з наступним поверненням у перший.

CALL [drive:][path]filename [batch-parameters]

[drive:][path]filename Визначає batch-файл, що викликається.

batch-parameters Визначає будь-які параметри, з якими виконується batch-файл, що викликається.

CHOICE

Очікує, коли користувач натисне одну з множини допустимих клавіш.

CHOICE [/C[:]choices] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [text]

/C[:]choices Визначає допустимі клавіші. За умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" YN (Yes SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" так, No SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ні).

/N Не виводить допустимі клавіші та знак питання (?) у кінці рядка-підказки.

/S Не відрізняє регістр натиснутої клавіші (малі чи великі літери).

/T[:]c,nn Обирає за умовчанням допустиму клавішу c після nn секунд очікування.

text Визначає рядок-підказку, що виводиться на екран.

Код завершення (ERRORLEVEL) цієї команди є зміщенням натиснутої користувачем клавіші у списку допустимих клавіш.

Команда CHOICE SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це зовнішня команда.

ECHO

Виводить текст повідомлення на екран або перемикає режим роботи (ON чи OFF).

ECHO [ON | OFF]

ECHO [message]

ON Дозволяє виведення на екран командних рядків та повідомлень.

OFF Забороняє виведення на екран командних рядків та повідомлень.

message Виводить текст повідомлення (message) на екран.

Виконайте ECHO без параметрів для виведення на екран біжучого стану команди (OFF або ON).

@ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" діє як ECHO OFF на один рядок batch-файла.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes