Загальнi вiдомостi про Бейсiк, Детальна інформація

Загальнi вiдомостi про Бейсiк
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 7.4
Скачувань: 1237
Реферат на тему:

Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Формат програмного рядка БЕЙСIКА

Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов'язкова.

Рядок програми може містити декілька операторів Бейсіка, які відокремлюються один від одного символом ":". Загальна довжина програмного рядка не повинна перевищувати 255 знаків.

Константи БЕЙСIКА

В Бейсік-програмi можуть використовуватися константи SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числа або ланцюжки знаків, написані безпосередньо в тексті програми.

Константи поділяються на числові та символьні (рядкові).

Символьна константа SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це послідовність знаків, довжиною не більше ніж 255, яка береться в лапки (").

Числові константи поділяються на цілі та дійсні.

Цілі константи можуть бути представлені в десятковій, восьмирічній та шістнадцятирічній формах; дійсні константи SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" в десятковій та експоненціальній формах.

Цілі константи в десятковій формі лежать в межах від SYMBOL 150 \f "Arial Cyr" 32768 до +32767.

Цiла константа в восьмирічній формі SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це послідовність восьмирічних цифр (0,1,...,7), перед якою стоїть префікс &O або просто &.

Цiла константа в шістнадцятирічній формі SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це послідовність шістнадцятирічних цифр (0,1,...,9,A,B,C,D,E,F), якій передує префікс &H.

Дійсні константи можуть бути представлені в двох форматах: із звичайною та подвійною точністю.

Змінні БЕЙСIКА

Змінні, як i константи, поділяються на числові та символьні (рядкові). Числовiй змінній можна присвоїти значення будь-якого числа, символьній SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" значення рядка знаків довжиною від 0 до 255 символів.

Iмена змінних можуть бути будь-якої довжини, але Бейсік відрізняє імена за першими 40 символами. В іменах змінних можуть використовуватися літери, цифри та крапка. Резервовані слова Бейсіка не можуть використовуватися як імена змінних.

Iмена змінних визначають їх тип (числові або символьні), а також точність числової змінної.

Iм'я символьної змінної повинно закінчуватися знаком $.

В імені числової змінної останній символ визначає:

% ціла змінна

! змінна звичайної точності

# змінна подвійної точності

Масиви БЕЙСIКА

6

:

F

\x0152

\x017E

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes