Функції та системнi змiннi Бейсiка, Детальна інформація

Функції та системнi змiннi Бейсiка
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 13.7
Скачувань: 1155
Реферат на тему:

Функції та системнi змiннi Бейсiка

У всіх наведених нижче функціях, якщо не обумовлено протилежне, величина x являє собою будь-який допустимий числовий вираз, x$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" будь-який символьний (рядковий) вираз, який має непорожнє значення, n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ціле число із значенням від 0 до 255.

ABS (x) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" абсолютне значення x.

ASC (x$) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" код першого знаку ланцюжка символів.

Значення функції SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ціле число від 0 до 255, яке являє собою код першого символу ланцюжка.

ATN (x) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" арктангенс x.

CDBL (x) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перетворення x в число з подвійною точністю.

CHR$ (n) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перетворення цілого в символьне.

Значення функції SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" рядок, який складається з єдиного символу, код якого рівний n. Функцiя CHR$ є оберненою до функції ASC.

CINT (x) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" заокруглення до цілого.

x SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від SYMBOL 45 \f "Symbol" 32768 до 32767. Значення функції SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" найближче до x ціле число.

COS (x) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" косинус x.

x SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" представляє собою кут, що вимірюється в радіанах.

CSNG (x) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перетворення x в число звичайної точності.

CSRLIN SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка поточного положення курсора.

Значення системної змінної CSRLIN SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ціле число від 1 до 25, яке дорівнює номеру рядка поточної позиції курсора активної сторінки екрана.

CVD (x$) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перетворення ланцюжка символів в число подвійної точності.

CVI (x$) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перетворення ланцюжка символів в ціле число.

CVS (x$) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перетворення ланцюжка символів в число звичайної точності.

x$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, довжина якого рівна:

2 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" для функції CVI,

4 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" для функції CVS,

8 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" для функції CVD.

Значення функції CVI (CVS, CVD) рівне значенню цілого числа (числа звичайної точності, числа подвійної точності), представленням якого в кодовій формі править аргумент функції. Функцiї необхідні при обробці файлів з довільним доступом, які містять числову інформацію. Оберненими до вказаних функцій є функції MKD$, MKI$, MKS$.

DATE$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" системна дата.

Значення системної змінної DATE$ представляє собою поточну дату у відповідному форматі, встановлену при завантаженні системи або змінену в Бейсiку оператором DATE$.

EOF (нмф) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" індикатор умови "кінець файлу".

нмф SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу.

Функцiя має логічне значення "істина" ( SYMBOL 45 \f "Symbol" 1), якщо прочитано запис кінця файлу з вказаним номером, i "хибність" (0) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" в противному випадку.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes