Таблиці у Word, Детальна інформація

Таблиці у Word
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 8.1
Скачувань: 1475
Реферат на тему:

Таблиці у Word

1. Створення таблиць

Для створення таблиці використовують діалогове вікно Вставить таблицу (Insert Table), яке активізується командою Таблица/Добавить таблицу (Table/Insert Table). У полях Число столбцов (Number of Columns) та Число строк (Number of Rows) треба задати кількість стовпців та рядків, а в полі Ширина столбца (Column Width) - ширину стовпців (однакову для всіх), причому значення Авто (Auto) задає таку ширину, щоб уся таблиця помістилася в рамку набору.

Швидко створити таблицю можна за допомогою піктограми Вставка таблицы (Insert Table) панелі Стандартная (Standard): для цього потрібно натиснути на неї і, не відпускаючи лівої кнопки миші, вибрати необхідну кількість рядків та стовпців. Якщо ж перед цим було виділено фрагмент тексту, то така дія (як і виконання команди Таблица/Добавить таблицу (Table/Insert Table)) призведе до автоматичного поміщення фрагмента в таблицю, розміри якої визначаються кількістю абзаців (рядки) та символів табуляції або інших характерних символів (стовпці).

Змінити зовнішній вигляд розмежувальних ліній таблиці можна за допомогою звичайних засобів облямування, які надаються командою Формат/Границы и заливка (Format/Borders and Shading) або панеллю інструментів Таблицы и границы (Tables and Borders). Якщо ж деякі або всі розмежувальні лінії вимкнути, то для показу структури таблиці слід скористатись командою Таблица/Отображать сетку (Table/Show Gridlines), яка відобразить сірого кольору сітку, що не виводиться на друк.

Командою Таблица/Разбить таблицу (Table/Split Table) таблицю можна розділити на дві окремі, починаючи з місця, де знаходиться курсор вводу, а дві таблиці — об'єднати, вилучивши всі абзаци між ними.

Щоб швидко додати до таблиці новий рядок, достатньо помістити курсор в останню комірку і натиснути на клавішу Tab.

2. Робота з елементами таблиці

Для виділення комірок таблиці слід натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити курсор у потрібне місце. Після цього комірки можна об'єднувати командою Таблица/Объединить ячейки (Table/Merge Cells). Команда Таблица/Разбить ячейки (Table/ Split Cells) дає змогу розбити виділені або поточну комірки: у полі Число столбцов (Number of Columns) вікна Разбиение ячеек (Split Cells), що відкриється, задають кількість стовпців для розділення комірок, у полі Число строк (Number of Rows) - кількість рядків, а опція Объединить перед разбиением (Merge cells before split) призначена для задания поділу всіх виділених комірок як єдиного цілого.

Для виділення цілих рядків або стовпців таблиці, окрім проходження мишею по всіх потрібних комірках, можна скористатися й іншими способами, наприклад, командами Таблица/Выделить строку (Table/Select Row) або Таблица/ Выделить столбец (Table/Select Column), які виділяють рядки чи стовпці, що містять виділені комірки. Команда Таблица/ Выделить таблицу (Table/Select Table) виділяє всю таблицю.

Якщо у таблиці виділено рядки, то командою Таблица/ Добавить строки (Table/Insert Rows) можна вставити нові рядки, причому вставляється їх стільки, скільки було виділено перед виконанням команди, а поміщаються вони перед першим виділеним (якщо не виділено нічого, вставиться один рядок перед поточним). Стовпці вставляють аналогічно командою Таблица/Добавить столбцы (Table/Insert Column) після виділення потрібної кількості стовпців.

o

b

l

z

oe

o

<перації:

- Со сдвигом вправо (Shift cells right) — виділені комірки зсуваються вправо;

- Со сдвигом вниз (Shift cells down) — виділені комірки зсуваються вниз;

- Вставить целую строку (Insert entire row) — вставляються рядки перед першою виділеною коміркою;

- Вставить целый столбец (Insert entire column) — вставляються стовпці перед першою виділеною коміркою.

Для вилучення виділених комірок призначена команда Таблица/Удалить ячейки (Table/Delete Cells), яка відкриває вікно, де потрібно вказати спосіб вилучення:

- Со сдвигом влево (Shift cells left) — комірки, що залишилися, зсуваються ліворуч;

- Со сдвигом вверх (Shift cells up) — комірки зсуваються вгору;

- Удалить всю строку (Delete entire row) — вилучаються цілі рядки;

- Удалить все столбцы (Delete entire column) — вилучаються цілі стовпці.

Виділені рядки або стовпці можна вилучити командами Таблица/Удалить строки (Table/Delete Rows) і Таблица/ Удалить столбцы (Table/Delete Columns) відповідно. За допомогою першої команди вилучають також всю таблицю, попередньо її виділивши.

Для зміни розмірів комірок таблиці є кілька способів. По-перше, їх можна змінити безпосередньо в таблиці за допомогою миші, наводячи курсор на розмежувальні лінії і переміщуючи їх на нові місця (причому в разі попереднього виділення комірок, на які наводять курсор, зміна ширини стосуватиметься тільки їх; слід також мати на увазі, що висота рядка під час введення в комірку тексту автоматично стає такою, щоб показати його повністю). По-друге, розміри комірок наочно задають за допомогою лінійок форматування. І, нарешті, третій спосіб полягає у використанні команди Таблица/Высота и ширина ячейки (Table/Cell height and Width), яка відкриває однойменне вікно з двома вкладками: Строка (Row) і Столбец (Column).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes