Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек, Детальна інформація

Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 28.7
Скачувань: 966
з курсу “Безпека життєдіяльності”

ЗМІСТ

Вступ

1. Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек

2. Охарактеризуйте гігієнічне значення освітленості для життєзабезпечення

3. Ознаки глобального порушення стану ґрунтів

4. Віруси та пов’язана з ними небезпека для життя та здоров’я людей

5. Небезпека морських видів транспорту та діяння людини в екстремальних ситуаціях при виникненні загрози корабля

6. Безпека життєдіяльності в умовах натовпу. Класи та різновиди натовпу, умови їх формування. Негативні чинники при великому скупченні людей

7. Безпека життєдіяльності населення при експлуатації житлового фонду. Небезпечні чинники в будівлях, що можуть призводити до небажаних наслідків

8. Планування заходів по забезпеченню безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Реальність та дієвість планування.

9. Надання допомоги при ураженні електричним струмом

10. Служби органів громадського нагляду

Література

Вступ.

Безпека життєдіяльності - наука про комфортну і безпечну взаємодію людини з техносферою. Життєдіяльність - це повсякденна діяльність і відпочинок, спосіб існування людини. Життєдіяльність людини протікає в постійному контакті із середовищем перебування, що оточують предметами, людьми. Середовище мешкання може надавати доброчинний чи несприятливий вплив на стан здоров'я людини, його самопочуття і працездатність. Параметри навколишнього середовища, при яких створюються найкращі для організму людини умови життєдіяльності, називаються комфортними. Основна мета безпеки життєдіяльності як науки - захист людини в техносфері від негативних впливів антропогенного і природного походження і досягнення комфортних умов життєдіяльності.

Засобом досягнення цієї мети є реалізація суспільством знань і умінь, спрямованих на зменшення в техносфері фізичних, хімічних, біологічних і інших негативних впливів до припустимих значень. Це і визначає сукупність знань, що входять у науку про безпеку життєдіяльності.

Вплив шкідливих факторів на людину супроводжується погіршенням здоров'я, виникненням професійних захворювань, а іноді і скороченням життя. Вплив шкідливих факторів найчастіше зв'язано з професійною діяльністю людей, тому всі способи забезпечення комфортності і життєдіяльності людей (вентиляція, опалення, освітлення й ін.) у першу чергу відносяться до забезпечення їх на робочому місці.

З одного боку, підвищення рівня комфортності життєдіяльності людей сприяє їхньої захищеності. Але підвищення комфортності є лише одним з наслідків розвитку економіки, що породжує на шляху свого розвитку ряд гострих екологічних проблем, що у свою чергу приводять до посилення негативних впливів на людину. Отже, для дійсного підвищення рівня захищеності людей необхідне забезпечення життєдіяльності людей відповідно до законів природи.

Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек.

Перша реакція кожного, хто потрапив у небезпечну ситуацію, - страх.

Страх - це емоційна реакція на небезпеку, що може супроводжуватися такими фізичними відчуттями, як тремтіння, хекання, сильне серцебиття. Ці відчуття можуть бути настільки інтенсивними, що раптовий сильний страх може привести до смерті.

Це природна реакція, і вона властива кожній нормальній людині. Саме страх за своє життя викликає бажання діяти в ім'я власного порятунку. Якщо людина знає, як повинна діяти, страх загострює реакцію, активізує мислення. Але якщо він не представляє, що потрібно робити, випробовує біль чи слабість від утрати крові, тоді страх може призвести до стресу - надмірно сильній напрузі, гальмуванню думок і дії. Чи можливо вийти з такого стану? Можливо, при чому в залежності від підготовленості людини варто вибрати різні шляхи і способи з запропонованих нижче.

Мотивація – це вид діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших людей на діяльність, що спрямована для досягнення особистих цілей або цілей суспільства. Мотивація – це діяльність, яка має активізувати людей, і побудити їх активно виконувати дії для виконання поставленої мети.

Мотивація базується на двох критеріях: потреби (відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь), вони є мотивом до дії, і винагороди (те, що людина вважає цінними для себе).

Психотерапія. Якщо людина знайома з методикою аутотренінгу, то віна зможе в лічені хвилини розслабитися, заспокоїтися, неупереджено проаналізувати ситуацію. Якщо ж ні, то думки про що-небудь інше допоможуть людині розслабитися і відвернутися.

Аналіз ситуації і вироблення плану дій. Людина не може діяти успішно, якщо в неї немає чіткої цілі і плану по її досягненню. Іноді здається, що професійні рятувальники, льотчики, військові в складних ситуаціях діють, не задумуючись. Але це не так: просто в них є готовий, найчастіше вже перевірений план, а то і кілька варіантів.

Спочатку людині може показатися, що віна нічого не знає і нічого не може. Але варто тільки розділити ситуацію і задачі на складові частини, як виявиться, що багато чого йому під силу.

Мобілізація свідомості і волі на активні дії. найвірнішим способом для подолання страху і розгубленості є організація планомірних дій по забезпеченню виживання. Для цього людині необхідно задати собі чітку установку діяти в можливій екстремальній ситуації.

Отже, підведемо підсумки. Якщо зненацька виникла складна ситуація в польових умовах, то людині необхідно:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes