Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, Детальна інформація

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Документація
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1420
2Відмітка про одержання(штамп ДПІ, дата, вхідний №) Додаток 5до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість 01 Уточнюючий розрахунокподаткових зобовязань з податку на додану вартістьу звязку з виправленням самостійно виявлених помилок 02 Звітний (податковий) період (рік) (квартал) (місяць) 03* Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки (рік) (квартал) (місяць) * - якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку04 Платник (назва - для юридичної особи; прізвище, імя, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та номер договору) 041 - юридична особа Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ 042 - фізична особа Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО 043 - спільна (сумісна) діяльність Реєстраційний (обліковий) номер платника Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______________________ № ________ 044 - представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника 05 Індивідуальний податковий номер платника ПДВ (номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ) 06 Місцезнаходження платника податку (місце проживання)__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Поштовий індекс Телефон Факс E-mail Розрахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в _____________________ 07 - ознака визначення відємного значення 08 - ознака підприємства суднобудування 09 - ознака підприємства літакобудування грн.Код рядка Показники Загальна сума 1 2 3 1 Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації): х 1.1 код 20 21 22 22.1 1.2 сума ПДВ 1.3 код 22.2 23 23.1 23.2 1.4 сума ПДВ 1.5 код 23.3 23.4 24 25 1.6 сума ПДВ 1.7 код 25.1 25.2 26 27 1.8 сума ПДВ ** ** 1.9 ** з цієї суми відшкодовано 2 Суми податкових зобов'язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1: 2.1 код 2.1 2.2 3 4 5 6 2.2 колонка А (Ѓ}) 2.3 колонка Б (±) 3 Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1: 3.1 код 10.1 12.1 12.2 3.2 колонка А (Ѓ}) 3..3 колонка Б (±) 4 Вексельна форма відстрочення сплати податку при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону): 4.1 код 19.1 19.2 4.2 сума ПДВ (±) 5 Загальна сума помилки (Ѓ}) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/) 6 Уточнення показників рядків 20-26 декларації: х 6.1 код 20 21 22 22.1 6.2 сума ПДВ 6.3 код 22.2 23 23.1 23.2 6.4 сума ПДВ 6.5 код 23.3 23.4 24 25 6.6 сума ПДВ 6.7 код 25.1 25.2 26 27 6.8 сума ПДВ ** ** 6.9 ** з цієї суми відшкодовано 7 Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації): х 7.1 код 20 21 22 22.1 7..2 сума ПДВ 7.3 код 22.2 23 23.1 23.2 7.4 сума ПДВ 7.5 код 23.3 23.4 24 25 7.6 сума ПДВ 7.7 код 25.1 25.2 26 27 7.8 сума ПДВ ** ** 7.9 ** з цієї суми відшкодовано 8 Розрахунки у звязку з виправленням помилки: 8.1 збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету (+) 8.2 зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету (-) 8.3 збільшення суми відємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ 8.4 зменшення суми відємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ 8.5 збільшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2) 8.6 зменшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2) 8.7 збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку 8.8 зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку 8.9 збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобовязань з ПДВ наступних податкових періодів 8.10 зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобовязань з ПДВ наступних податкових періодів 9 Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки 1 Інші коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.2 - для підприємств суднобудування і літакобудування - податкової декларації поточного звітного періодуДо розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації): Дата подання розрахунку . . Наведена інформація є достовірною. Керівник (підпис) (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер М.П. (підпис) (ініціали та прізвище) Платник ПДВ (для фізичної особи - платника податку) (підпис) (ініціали та прізвище) Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА) Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” _______200_ р. службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище) За результатами камеральної перевірки цього розрахунку: порушень (помилок) не виявлено складено акт від “__” _________ 200__ р. № ___ (потрібне позначити) “___” ____________ 200 __ р. службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes