Теорія держави і права, Детальна інформація

Теорія держави і права
Тип документу: Курсова
Сторінок: 60
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 101.2
Скачувань: 1356
Поняття та класифікація юридичних наук.

Наука – сфера людської діяльності, що передбачає отримання нових знань про суспільство, природу чи техніку.

В залежності від особливостей діяльності людини та змісту відносин, що виникають в суспільстві, науки прийнято класифікувати на три групи:

технічні;

природничі;

суспільні;

Технічні науки – система знань, що визначає закономірності взаємодії людини та технічних засобів.

Природничі науки – система знань, що визначає закономірності функціонування людини як живої істоти та взаємодії людини та живої природи.

Суспільні науки - система знань, що визначає закономірності функціонування суспільства та діяльності особи як суспільної одиниці.

В системі суспільних наук розрізняють:

філософія;

історія;

соціологія;

психологія;

юридична наука;

Юридична наука є суспільною, оскільки предметом її вивчення є держава і право як суспільні категорії.

Держава і право мають багатоаспектну структуру, тому їх вивчення визначає необхідність існування системи юридичних наук, що можуть бути розділені на три групи:

Загальнотеоретичні (теоретикоісторичні) науки, предметом вивчення яких є загальні закономірності виникнення, становлення, функціонування, розвитку та вдосконалення держави і права. Серед них:

теорія держави і права;

історія держави і права;

історія політичних і правових вчень;

філософія права;

політологія.

Галузеві науки. Предметом їх вивчення є особливості державно-правового впливу на певну сферу суспільних відносин, що здійснюється завдяки наявності чітко визначеного предмету та методу регулювання. Серед них:

конституційне право;

адміністративне право;

сімейне право;

земельне право;

кримінальне право;

процесуальне право;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes