Метрологічний нагляд і контроль. Метрологічні служби., Детальна інформація

Метрологічний нагляд і контроль. Метрологічні служби.
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1948
Контрольна робота

Метрологічний нагляд і контроль. Метрологічні служби. Центральні органи виконавчої влади підприємств. Фінансування та визначення.

Правова охорона секретів виробництва, ноу-хау в Україні.

Вимоги до випробувальних лабораторій та аудиторів. Порядок їх акредитації.

1.

Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються Державною метрологічною службою з метою перевірки додержання вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.

Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:

засоби вимірювальної техніки;

методики виконання вимірювань;

кількість фасованого товару в упаковках.

Державний метрологічний нагляд стосовно об'єктів поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

робіт по забезпеченню охорони здоров'я;

робіт по забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян;

контролю якості і безпеки продуктів харчування;

контролю стану навколишнього природного середовища;

контролю безпеки умов праці;

геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг електро- та поштового зв'язку;

податкових, банківських і митних операцій;

обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності;

робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;

обов'язкової сертифікації продукції;

реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

До державного метрологічного контролю належать:

державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів;

державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

повірка засобів вимірювальної техніки;

акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.

До державного метрологічного нагляду належать:

державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes