Загальні можливості мови AWK, Детальна інформація

Загальні можливості мови AWK
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 7.5
Скачувань: 2756
Міністерство освіти України

Львівський державний університет ім. І. Франка

Факультет прикладної математики

та інформатики

Звіт

про виконання практичного завдання з курсу

"ДРФМД"

Львів - 1998

Приклади роботи з системою UNIX

Скопіювати усі текстові файли (з розширеням .txt) в каталог TextDir

cp *.txt TextDir

Дозволити читання усіх файлів каталогу AccessDir заданих шаблоном.

UNIX-скріпт в файлі changeaccess виглядає таким чином:

cd AccessDir

chmod +r $1

cd ..

Приклад виклику: changeaccess “m*.*” – дозволяє читання усіх файлів, що

починаються буквою m. Шаблон обов’язково вказується у лапках.

Приклад з мовою awk. Потрібно розв’язати квадратні рівняння типу

Ax2 + Bx + C = 0 якщо коефіціенти A, B та C задані у вхідному файлі

Вміст файлу на мові awk sqrt.awk

{

a = 2 * $1;

b = $2;

c = $3;

d = b * b - 2 * a * c;

if (((a == 0) && (b == 0)) || (d < 0))

printf(" Unable to calculate ")

else

if (a == 0)

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes