Кров, Детальна інформація

Кров
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Анатомія
Автор: фелікс
Розмір: 12.3
Скачувань: 2085
Кров, лімфа, міжклітинна рідина, являються внутрішнім середовищем організму. Вони подають клітинам необхідні речовини для життєздатності і збирають продукт обміну.

Кров – це рідка тканина, яка складається з плазми і кров’яних тілець. Вона безперервно циркулює по кровоносних судинах. Циркуляцій крові по замкнутих серцево судинній системі являється необхідною умовою підтримання постійного її складу. Зупинка серця і припинення руху крові негайно приводить організм до смерті.

Основні функції крові:

І. Транспортна:

дихальна функція або функція газообміну (переносить кисень);

переносить поживні речовини;

видільна або екскреторна (переносить продукти обміну);

регуляторна або гормональна (переносить гормони, ферменти, інші біологічно активні речовини).

ІІ. Захисна

містить кров’яні лейкоцити (фагоцити – пожирачі мікробів);

містить тромбоцити, які беруть участь у згортанні крові.

переносить антитіла, які беруть участь у виробленні природного імунітету.

кров являється універсальним компонентом внутрішнього середовища організму і забезпечує гомеостаз .

бере участь у підтриманні сталої температури тіла.

Кров складається із плазми крові, міжклітинної речовини і завислих в ній елементів крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).

Еритроцити.

Основна функція – еритроцитів – перенесення кисню і вуглекислого газу. Еритроцити мають форму ввігнутих дисків і не мають ядра. Їх діаметр – 7-8 мкм, а товщина – 1- 2 мкм. В крові чоловіка еритроцитів близько 5,0*1012/л (5000000 в 1 мкм), в крові жінки – 4,5*1012/л (4500000 в 1 мкм). Під час роботи кількість еритроцитів в крові може збільшуватися до 6*1012/л. Це пояснюється виходом крові із кров’яних депо (селезінка, печінка), в загальний круг кровообігу.

Еритроцити зароджуються в червоному кістковому мозку (близько 107 секунди). Таке поповнення необхідне, так як тривалість їхнього життя не перевищує 120 днів. Знищення старих еритроцитів відбувається в клітинах моноклуатидної фагоцитарної системи (селезінка, печінка та ін.).

При анеміях, які розвиваються в результаті деяких захворювань, зменшується число еритроцитів в крові. Це веде за собою знижений рівень гемоглобіну. Проте, в кожному еритроциті вміст гемоглобіну не змінюється. При первинній злоякісній анемії не тільки зменшується число еритроцитів, але й змінюється форма і вміст в них гемоглобіну.

Гемоглобін

В склад еритроцитів входить пігмент крові гемоглобін. Його основна функція – транспорт кисню і вуглецю газу. Крім того, він являється головним буфером крові – бере участь в підтриманні постоянної її реакції.

Гемоглобін складається з білка глобіна. В нормі в крові знаходиться близько 140 г/л (14г %) гемоглобіну: у чоловіків 130-155 г/л (13,0-15,5г %), у жінок 120-138 г/л (12,0-13,8г %).

Лейкоцити

Як і еритроцити і тромбоцити, лейкоцити розвиваються із клітин кісткового мозку. Лейкоцити відрізняються від еритроцитів наявністю ядра і здатністю до активного амебоїдного руху. Вони можуть виходити з кров’яного русла і вертатися назад. В крові здорової людини лейкоцитів у 500 разів менше, ніж еритроцитів усього (4,0-9,0)*109/л (4000 – 9000 в 1 мкм). Кількість їх значно коливається впродовж доби. Найменше лейкоцитів в крові зранку натще, збільшується після їди; під час фізичної роботи, сильних емоцій можу досягати 1,1*109/л.

Розрізняють 5 видів лейкоцитів: одинофіли (1-4% від числа всіх лейкоцитів), базофіли (0-0,5%), нейтрофіли (60-70%), лімфоцити (25-30%),моноцити (6-8%).

Лейкоцити не одинакові по величині, форми ядер, властивостями цитоплазми і функціями.

Таблиця 1

Лейкоцитарна формула

Лейкоцити, 109/л Еозино-філи, % Базофіли, % Нейрофіли, % Лімфо-цити,% Моно-цити, %The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes