Найстаріші американські газети про Україну, Детальна інформація

Найстаріші американські газети про Україну
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Журналістика
Автор: фелікс
Розмір: 8.5
Скачувань: 1260
НАЙСТАРІШІ АМЕРИКАНСЬКІ ГАЗЕТИ ПРО УКРАЇНУ

(реферат)

ів нещодавно прибуло до Люблина". Доповнюючи свою інформацію з попереднього числа, "Бостон Ньюс-Леттер" покликаючись на відомості з Ґданська з 29 липня 1706 р., 'пище у своєму виданні з 2 лютого 1707 р., що "козаки під командуванням генерала Вісняровськото (цебто Войнаровського), небожа генерала Мазепи, прибули в околицю Люблина, а звідси будуть продовжувати свій похід у глибину Польщі". Про Войнаровського "Бостон Ньюс-Летгер" згадує ще раз у своєму виданні з 1 березня 1708 р., а саме, що "незабаром в околицю Люблина мас прибути ще 30.000 козаків, куди теж прибуде Войяаровський, небіж Мазеппи". У дальшому не знаходимо ніяких відомостей про Україну чи перехід Мазепи на шведську сторону, що голосним відгомоном розніся у тодішньому світі, тому що уряд заборонив дальший друк часопису наприкінці 1708 р. Щойно з кінцем 1709 р. Кемпбелл відновив видавання "Бостон Ньюс-Леттер". Після битви під Полтавою європейська преса рідко писала про козаків та про Україну Тому і в "Бостон Ньюс-Леттер" знаходимо тільки спорадичні вістки про українські справи, як, наприклад, у виданні з 22 жовтня 1711 р. У цьому виданні "Бостон Нью-Леттер" покликаючись на інформації з Відня пише, що "25.000 татар, 19.000 польського та козацького війська йде походом на Україну в напрямі Києва". З черги спорадично згадувала про Україну найстаріша філадельфійська газета The American Weekly Mercury. Перше число цього тижневика появилося 22 грудня 1719 р. Видавцем і редактором цього часопису був начальник пошти в Філадельфії, Андрій Бредфорд (Andrew-Bradford, 1686-1742).10 У виданні з 28 вересня 1721 p., "Амерікан Віклі Меркюрі" у зв'язку з російсько-шведською війною, пише, що "450 козаків разом з московським військом бореться проти шведів". У виданні з 8 січня 1722, "Амерікен Віклі Меркюрі" тпіше, що на Поділля приїхав якийсь православний єпископ, якого метою є поліпшити долю місцевих мешканців православного віроісповідання", Доволі довгу замітку присвячує "Амерікен Віклі Меркюрі" з 19 вересня 1723 р. про Львів та описує його ролю як "дуже сильно укріпленого міста в Польщі" (!). Хоч згадки видаються дуже лаконічними і короткими, то все ж таки з уваги на час та тодішні умовини комунікації, вони говорять, самі за себе. Зокрема заслуговує на увагу факт, що вже тоді в Бостоні чи Філядельфії не писали "Russia" але "Ukrainia".

Використана література:

1 James Melvm Lee, History of American Journalism, Boston-New York, 1917, pp. 8-9.

2 J. M. Lee, of. cit., pp. 8-15.Автор подав репродукцію цілого числа на crop. 10-15. Sidney Kohre, The Development of the Colonial Newspaper, Gloucester 1960, pp. 13-16. Fra.nk Luther Molt, American journalism. A history of newspapers in the United States through 260 years: 1690 to J9.?0,'Ncw York 1953, p. 9.

3 Alexander Andrews, The History of British Journalism, London 1859, Vol. I, pp. 53-56, 73-74.

4 J- M. Lee, op. cit., 17-27; S. Kobre, of. cit., pp. 17-27; F. L. Mott, op. cit; pp. 11-14.

5 Докладніше див.. The Dictionary of American Biography, New York 1948, Vol. Ill, p. 456.

6 James Grant, The Newspaper Press: Its Origi", Progress and present Position, London 1871, Vol. I, p. 29. '

7 Richard E. Prutz, Geschichte des deutschen Journalismus, Hannover 1845, Vol. I, p. 92; L. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitunywesens, Oldenburg- Leipzig 1900, p. 36.

8 На заході прийнято писати прізвище Мазепи через два "пп", одначе сам Мазепа підписуючись латинкою, уживав тільки одне "п". Див. факсіміле власноручного підпису Мазепи на лист з 26 серпня 1704 p. з Чуднова до каліського воєводи 3. Ґалецького у моїй статті п. н., "Mazepa or Mazeppa?" The Ukrainian Review, Vol. X, No. 4, (1963). pp. 42-45. ,

9 The Boston News-Letter, January 29, 1705, "...and die Cossacks Cwnrnaaded by the famous Mazeppa, consisting of 19.000 choice men, with a Train of Ariillwy of ' 36 Pieces of Cannon, have join'd King Augustus near Jawwow". Цю інформацію Кемпбелл живцем взяв з лондонської газети The Post-Man з 26 серпня 1704 p. Див. нашу працю: Prince Магера: Hetman of Ukraine, m Contemporary English Publications, 1687-1709, Chicago 1967.

10 Докладніше див.: The Dictionary of American Biography, New York 1929, Vol. I, pp.; 552-3; J. M. Lee, op. cit., pp. 31- 33, S. Kobre, of. cit., pp. 37-38; P. L. M ot t, of. cit., pp. 24-25.

Теодор Мацьків Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті. Наукове видання.,- Севастопіль: "Просвіта", 2001

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes