Петро Великий, Детальна інформація

Петро Великий
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Всесвітня історія
Автор: фелікс
Розмір: 49
Скачувань: 1551
ЗМІСТ

TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc357252276" ЗМІСТ PAGEREF _Toc357252276 \h 1

HYPERLINK \l "_Toc357252277" ВСТУП до основної частини PAGEREF _Toc357252277 \h 2

HYPERLINK \l "_Toc357252278" 1. 1. Військові реформи Петра I. PAGEREF _Toc357252278 \h 7

HYPERLINK \l "_Toc357252279" 1. 2. Адміністративні реформи. PAGEREF _Toc357252279 \h 11

HYPERLINK \l "_Toc357252280" 1. 3. Церковна реформа. PAGEREF _Toc357252280 \h 24

HYPERLINK \l "_Toc357252281" 1. 4. Економічні реформи. PAGEREF _Toc357252281 \h 28

HYPERLINK \l "_Toc357252282" 1. 5. Зміни в області науки, культури і побуту. PAGEREF _Toc357252282 \h 33

HYPERLINK \l "_Toc357252283" ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ. PAGEREF _Toc357252283 \h 36

HYPERLINK \l "_Toc357252284" РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНА ЗА ПРАВЛІННЯ ПЕТРА І. PAGEREF _Toc357252284 \h 38

HYPERLINK \l "_Toc357252285" 2.1. Коротка характеристика доби гетьманщини на Україні PAGEREF _Toc357252285 \h 38

HYPERLINK \l "_Toc357252286" 2.2. Занепад української автономії PAGEREF _Toc357252286 \h 48

HYPERLINK \l "_Toc357252287" 2.3. Загальна характерисика України за правління Петра І. PAGEREF _Toc357252287 \h 53

HYPERLINK \l "_Toc357252288" 2.3. Суспільство, економіка й культура за часів Петра І. PAGEREF _Toc357252288 \h 70

HYPERLINK \l "_Toc357252289" ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc357252289 \h 87

ВСТУП до основної частиниАктуальність роботи. В зв’язку із становленням української держави та міжнародному визнанні її, існує необхідність у визначенні місця і ролі України в загальному історичному розвитку людства. Тема дипломної роботи допомагає розкрити історичний розвиток України із різних точок зору, а також зрозуміти та усвідомити її історичне значення. Цілком припустимо, що образи національних історій, з національною специфікою будуть відмінні одна від одної.

Очевидно, що російська історія по іншому сприймає нашу історію ніж ми свою, і відповідно, ми їхню ніж вони свою. У цьому проявляється своєрідність національного світогляду, національної психології та характеру, а також національної традиції державотворення.

В тому і є актуальність цієї роботи, щоб зрозуміти й усвідомити своє власне місце в історичному розвитку людства, побачити ті історичні підводні течії українського державотворення, зрозуміти всю складність відносин гетьманської України та Російської імперії.

Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити взаємозв’язок реформ Петра І із процесом поступового обмеження автономних прав гетьманської України.

Показати чим були зумовлені дії та заходи царського уряду проти гетьманської України. Розкрити соціальний, політичний та економічний ровиток гетьманщини на поч. ХVІІІ ст. Проаналізувати причини реформ Петра І та яке історичне значення цих реформ для Росії та України. Дати історичну оцінку процесу поступової втрати Україною своїх автономних прав.

Вказати на внутрішнє протиріччя між політичними системами російмької імперії та гетьманської України.

В царювання Петра Першого були проведені реформи в усіх областях державного життя країни. Багато із цих перетворень входять коренями в XVII сторіччя - соціально-економічні реформи того часу стали передумовами реформ Петра, задачею і змістом яких було формування дворянсько-чиновничого апарату абсолютизму.

Загоструючі класові протиріччя призвели до необхідності підсилення і зміцнення самодержавного апарату в центрі і на місцях, централізації управління, побудови стрункої і гнучкої системи управлінського апарату, строго контрольованого вищими органами влади. Необхідно було також створення боєздатної регулярної військової сили для проведення більш агресивної зовнішньої політики і подавления народних рухів, які почастішали. Вимагалося закріпити юридичними актами панівне положення дворянства і надати йому центральне, керівне місце в державному житті. Все це в сукупності і зумовило проведення реформ в різноманітних сферах діяльності держави.

Два з половиною сторіччя історики, філософи і письменники сперечаються про значення реформ Петра, але не залежно від точки зору того або іншого дослідника всі сходяться в одному - це був один з найважливіших етапів історії Росії, завдяки якому всю її умовно можна поділити на “допетрівську” і “післяпетрівську” епохи. В російській історії важко знайти діяча, рівного Петру по масштабам інтересів і умінню бачити головне, що вирішується в проблемі. Конкретна історична оцінка реформ залежить від того, що вважати для Росії корисним, що - шкідливим, що - головним, а що - другорядним.

Знаменитий історик Сергій Михайлович Соловйов, що, напевно, найбільш глибоко досліджував особистість і вчинки Петра Великого, писав:

"Відмінність поглядів... Відбувалося від об’ємності діла, вдосконалюваного Петром, тривалості впливу цього діла. Чим більш значніше яке-небудь явище, тим більш протиріч та думок породжує воно, і з часом більше говорять про нього, ніж відчувають на собі його вплив".

Як вже було сказано вище, передумовами петровських реформ з'явилися зміни в кінці XVII сторіччя. В другій половині цього сторіччя змінюється, стаючи більш централізованою, система державного управління. Вживалися також спроби більш чітко обмежити функції і сфери діяльності різноманітних наказів, з'явилися зачатки регулярної армії, поліція іноземного виду.

Відбувалися зміни в культурі: з'явилися театр, перший вищий навчальний заклад. Росіяни починають більш тісно стикатися із представниками інших культур, особливо після приєднання України і Білорусії (тимчасово), які сприйняли ідеї і нові традиції епохи Відродження. Знаменита Німецька слобода, що зробила на юного Петра такий сильний вплив, також переживала свій розквіт в кінці XVII ст.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes