Злочини у сфері безпеки пращ. Порушення вимог законодавства про охорону пращ, Детальна інформація

Злочини у сфері безпеки пращ. Порушення вимог законодавства про охорону пращ
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 6.1
Скачувань: 917
Реферат на тему:

Злочини у сфері безпеки пращ. Порушення вимог законодавства про охорону пращ

ст. 271 визначене як: «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону пращ службовою особою підприємства, установи, організацій або громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого».

Основним безпосереднім об’єктом злочину е суспільні відносини, що забезпечують безпеку пращ. Згідно зі стандартами — безпека пращ це «стан умов пращ, при якому виключено вплив на працюючих небезпечних та шкідливих факторів виробництва»1.

Потерпілими від злочину можуть бути штатні працівники підприємства, тимчасові робітники та службовці, учні виробничого навчання, студенти, учні профтехучилищ, які проходять виробничу практику та будь-які інші особи, діяльність яких пов'язана з цим виробництвом. Порушення вимог законодавства про охорону пращ, що заподіяло шкоду здоров'ю інших громадян, тягне відповідальність за статтями про злочини у сфері службової діяльності або проти життя та здоров'я особи.

Діяння визначено в ст. 271 як «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону пращ...». Диспозиція норми є бланкетною i відсилає до законодавчих та інших нормативно-правових актів (законів, указів, постанов, інструкцій, положень, норм, вказівок, стандартів). Ці акти встановлюють правила з охорони пращ. За характером вимог, що е в них, та їx галузевої спрямованості розрізнюють загальні та спеціальні правила охорони пращ. До загальних відносяться правила, що регулюють питання охорони пращ у всіх сферах діяльності виробництва. Це Закон України «Про охорону пращ» від 14 жовтня 1992 р.2, а також окремі

1 Див.: ГОСТ 12.0.002-80. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения. М., 1980. — С. 2.

2 Див.: Охорона пращ в Україні // Бюлетень законодавства i юридичної практики України. - 1999. - № 12. - С. 14-32.

правила державних міжгалузевих i галузевих актів, які містять вимоги безпеки для всіх галузей виробничої діяльності (наприклад, вимога щодо проведення первинного інструктажу з техніки безпеки на робочому місці). Спеціальні правила містять вимоги безпеки для однієї галузі або для однієї якоїсь роботи.

Статтею 271 не охоплюються порушення спеціальних правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою (гірничих, будівельних інших), на вибухонебезпечних підприємствах (цехах), правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення таких правил кваліфікується за статтями 272—274.

Порушення вимог про охорону пращ частіше відбувається за відсутності необхідного інструктажу з техніки безпеки або ж за поверхового його проведення, недостатнього нагляду за дотриманням правил охорони пращ, не огородження рухомих частин механізмів, незадовільного санітарно-гігієнічного стану приміщень виробництва та робочих місць, несправності робочого обладнання, інструментів тощо.

За частиною 1 ст. 271 наслідком злочину е «шкода здоров'ю потерпілого». Необхідно встановлювати причинний зв'язок між порушенням правил i цим насідком.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується змішаною або необережною формами вини.

Суб’єкт злочину — службова особа підприємства, установи, організації або громадянин — суб'єкт підприємницької діяльності. За ст. 271 можуть нести відповідальність лише службові особи, на яких покладений обов'язок за дотриманням вимог про охорону пращ на ділянці роботи або контроль за їx виконанням. Ними можуть бути особи, які спеціально відповідають за забезпечення виробничо-технічної дисципліни на підприємствах або на окремих його ділянках, або керують виконанням тих або інших робіт, але порушують при цьому вимоги з охорони пращ.

У частині 2 ст. 271 встановлена відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 271 — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк; за ч- - ст. 271 — виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272) може мати місце на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їx дотримуватись, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерплого.

Багато робіт, що виконуються на виробництві, характеризуються підвищеною небезпекою, оскільки ймовірність настання небезпечних наслідків при їx виконанні набагато вища, ніж при звичайних роботах. Це роботи в при чому i будівельному виробництвах, з високотоксичними промисловими отрутами або електрозварювальні роботи. Порушення правил безпеки при виконанні таких робіт може призвести, наприклад, до обвалів у шахтах, значних за участю потерпілих нещасних випадків, падіння людей з висоти, спричинення значної матеріальної шкоди.

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину е безпека пращ при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Потерпілим внаслідок злочинних діянь, передбачених ст. 272, є працівник виробництва. У випадках заподіяння шкоди стороннім особам, відповідальність настав або як за службовий злочин (наприклад, службова недбалість), або як за злочин проти життя i здоров'я.

Д1яння описане в ст. 272 КК як «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві...». Перелік таких робіт е в нормативно-правових актах. Згідно з Законом України «Про охорону пращ» від 14 жовтня 1992 р. (ч. 2 ст. 30) перелік таких робіт затверджується Державним комітетом по нагляду за охороною пращ1. До таких робіт, зокрема, вщносяться всі роботи, пов'язані з піднімальними механізмами (незалежно від галузі виробництва, де вони використовуються), балонами високого тиску, електромережею високої напруги.

Наслідками вказаного злочину е: створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; спричинення шкоди здоров'ю потерплого. М1ж порушеннями правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою i вказаними наслідками необхідно встановлювати причинний зв'язок.

Див.: Перелік poбiт з підвищеною небезпекою. Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною пращ від 30 листопада 1993 р. — № 123 // Бюлетень законодавства i юридичної практики України. — 1999. — № 12: Охорона пращ в Україні. - С. 247-253.

3 суб’єктивної сторона злочин, що розглядається характеризується змішаною або необережною формами вини.

Суб’єкт — особа, яка зобов'язана дотримувати правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Нею можуть бути: громадяни—суб’єкти підприємницької діяльност1; службові особи (керівники робіт, інженерно-технічні працівники), службовці, рядові робітники.

Частина 2 ст. 272 КК встановлює більш сувору відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або шил тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 272 — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мшімум1в доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого; за ч. 2 ст. 272 — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes