Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків. Порушення правил використання повітряного простору, Детальна інформація

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків. Порушення правил використання повітряного простору
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 6
Скачувань: 747
Реферат на тему:

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків. Порушення правил використання повітряного простору(ст. 280). Стаття складається з трьох частин. У частині 1 ст. 280 КК дається опис ознак об’єктивної сторона, складу злочину. Це Примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб.

Примушування — це вимога, пред'явлена до працівника транспорту не виконувати покладені на нього обов'язки, що супроводжується погрозами. Потерпілим у цьому злочині може бути будь-який працівник транспорту. Це, наприклад, особи, які управляють транспортними засобами, або забезпечують безпеку руху або експлуатації, які здійснюють ремонт, обслуговування, підготовку до випуску в рейс чи на лінію транспортних засобів. Ними можуть бути i керівники транспортних підприємств, структурних підрозділів, начальники служб. Близькими зазначеним працівникам особами е: батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати i сестри, дід, бабка, онуки. Погроза може бути виражена словами, по телефону, у листі, шляхом демонстрації зброї чи іншим способом. Бона може бути доведена до відома потерпілого особисто або через третіх осіб.

Злочин вважається закінченим з моменту пред'явлення вимоги, пов’язаної з погрозою до працівника транспорту чи близьких йому осіб.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винна особа усвідомлює, що примушує працівника транспорту До невиконання своїх службових обов'язків, розуміє протиправність вчиненого i бажає вчинити такі дії.

Суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку.

Примушування вчиняє службова особа щодо своїх підлеглих, то за наявності відповідних ознак відповідальність настає за сукупністю i за злочин у сфері службової діяльності.

В частині 2 ст. 280 КК встановлена відповідальність за ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб; у частині 3 — вчинені організованою групою або поєднані з насильством, Небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 280 — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи.

Злочини проти безпеки руху та експлуатацп транспормеження волі на строк до трьох рошв; за ч. 2 ст. 280 — обмеження волі на строк до п'яти роив або позбавлення волі на той самий строк; за ч. 3 ст. 280 — позбавлення волі на строк від п'яти до два-надцяти роив.

Порушення правил повггряних польотів (ст. 281). Стаття складаеться з трьох частин. У частит 1 ст. 281 КК даеться опис об'ективноИ сторона складу злочину, що виражаеться в порушенні правил безпеки польотів повггряних суден особами, які не е пращв-никами повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслщюв. Як видно з тексту закону об'ективна сторона злочину характеризуеться трьома ознаками: 1) діяння; 2) наслідки; 3) причинний зв'язок між діянням

i наслідками.

Д1яння — це дія чи бездіяльність, яка виражаеться в порушенш правил при зльоті i посадці лгтального апарату, у недотриманні ви-соти польоту, коридору, у перевищенні швидкості.

Наслщком злочину виступае реальна загроза життю людей або настання інших тяжких наслщюв.

Обов'язковою ознакою об'ективноі сторони також е причинний зв'язок між порушенням i створенням небезпеки настання вказаних

наслщгав.

Суб’єктивна сторона злочину характеризуеться психічним ставленням винного до факту порушення правил безпеки польотів i його наслідків. Порушення правил може бути умисним або необе-режним (прямий умисел або злочинна недбалість). Вина щодо тяжких наслщюв меже бути тільки необережною (злочинна самовпев-

нежсть або недбалість).

Суб'ектом цього злочину е особа, яка не е пращвником повітря-ного транспорту. За идею ознакою варто проводити вщмежування цього злочину від передбаченого ст. 276 КК, де суб'ектом виступае пращвник повггряного транспорту.

У частит 2 ст. 281 КК встановлена бшьш сувора вщповщаль-ш'сть за ті самі діяння, якщо вони спричинили потертлому серед-ньоі тяжкості тілесні ушкодження або завдали великоі матеріальноі шкоди; у ч. 3 — якщо вони спричинили загибель людей.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 281 — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місящв, або обмеження волі на строк до трьох роюв; за ч. 2 ст. 281 — позбавлення волі на строк від двох до п'яти років; за ч. 3 ст. 281 — позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Порушення правил використання повітряного простору

(ст. 282). Стаття складаеться з трьох частин. У частині 1 ст. 282 КК даеться опис об'ективноі сторони складу злочину, яка виражаеться в порушенні правил пуску ракет, проведенні всіх видів стркдьби, ви-бухових робіт або вчиненні інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпеці повітряних полытв.

Об'ективна сторона злочину характеризуеться трьома ознаками: а) діянням; б) наслідками; в) причинним зв'язком між діянням i

наслідками.

Діяння виражаеться в порушенні правил пуску ракет. Розрізня-ють сигнальні, навчальні i бойові ракети, або такі, що мають науко-ве чи господарське призначення. Проведения ycix видів стрільби може проводитися як на землі, так i в повітрі, на полігонах, у тирах з різних видів вогнепальноі зброі', а вибухових робіт — при будівницт-ві тунелів, доріг, виконанні прничих робіт тощо.

У повітряному просторі також можуть здійснюватися різні роботи, наприклад, при будівництві, монтажі, ремонті чи обслуговуванні різних веж, вишок, труб та інших об'ектів. Для виконання цих робіт можуть використовуватися вертольоти, крани, лебщки и інше устат-кування. Виконання вказаних видів робіт має здійснюватися з до-триманням вщповщних правил, узгоджуватися з усіма власниками літальних апаратів, а також іншими органами, що здшснюють уп-равління польотами повітряних суден.

Суб’єктивна сторона злочину характеризуеться виною щодо факту порушення i його наслідків. Порушення може бути вчиненим як умисно, так i через необережтсть (прямий умисел чи злочинна недбалість). Що стосуеться наслідків порушення, то вина щодо них може бути тшьки необережною (злочинна самовпевнетсть або нед-

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes