Предмет і основні поняття курсу "Судові та правоохоронні органи", Детальна інформація

Предмет і основні поняття курсу "Судові та правоохоронні органи"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1210
ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ “СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ”.

План

Предмет курсу “Судові та правоохоронні органи”.

Система курсу.

Зв’язок курсу “Судові та правоохоронні органи” з іншими навчальними дисциплінами.

1. Правоохоронна діяльність держави полягає в тому, що, по перше, держава створює для цієї мети спеціальні правоохоронні органи, по друге, покладає на них завдання в сфері контролю за дотриманням правових норм, по третє, наділяє їх відповідними повноваженнями для виконання покладених завдань. Основи правоохоронної діяльності держави визначені Конституцією України, а в спеціальних нормативно-правових актах закріплені повноваження конкретних державних правоохоронних органів, для того, щоб ці органи застосовували юридичні засоби впливу в суворій відповідності до закону і при неухильному дотриманні встановленого ним порядку.

Правоохоронну діяльність в Україні здійснюють: органи прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, державної податкової служби, митні органи, органи юстиції, органи прикордонної охорони, нотаріальні органи, адвокатура, товариські суди, добровільні народні дружини та ін.

Кожен з правоохоронних органів наділений певною компетенцією, зокрема, прокуратура здійснює вищий нагляд за дотриманням законності в державі; органи дізнання і попереднього слідства проводять попереднє розслідування в кримінальних справах; адвокатура сприяє захисту прав, свобод, представляє законні інтереси фізичних та юридичних осіб.

Особливе місце в системі правоохоронних органів займають суди – державні органи, які здійснюють правосуддя в Україні. Система судів та їх повноваження визначені Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами.

Отже, предметом дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” є правові основи організації, принципи і напрями діяльності цих органів, їх повноваження відповідно до чинного законодавства.

2. Дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” містить відомості про державні органи та громадські організації, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність в державі.

Важливе місце при вивченні даної дисципліни займають питання, які стосуються правосуддя в Україні. Зокрема, це поняття та ознаки здійснення правосуддя, принципи правосуддя, правовий статус суддів; принципи побудови судової системи – система загальних судів, система арбітражних судів, Конституційний Суд України.

Дана дисципліна містить також теми, присвячені таким правоохоронним органам як прокуратура, органи внутрішніх справ (міліція, внутрішні війська, державний пожежний нагляд), органи дізнання та попереднього слідства, Служба безпеки України, органи юстиції, нотаріат.

До системи курсу входить також тема, яка висвітлює питання організації та діяльності адвокатури України – професійного громадського об’єднання, яке є гарантом захисту прав людини.

3. Дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” перебуває у певному взаємозв’язку з рядом юридичних дисциплін. Перш за все, найтісніше вона пов’язана з “Кримінальним процесом”. Цей зв’язок полягає в тому, що норми кримінально-процесуального закону визначають порядок попереднього розслідування – дізнання і попереднього слідства в кримінальних справах, порядок судового розгляду справи, права і обов’язки його учасників, а предметом вивчення дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” є правові основи організації, принципи і напрямки діяльності цих органів – органів дізнання, попереднього слідства, суду.

“Судові та правоохоронні органи України” пов’язані з “Цивільним процесом”, оскільки його предметом є діяльність суду в процесі розгляду і вирішення цивільних справ.

Зв’язок “Судових та правоохоронних органів” з “Конституційним правом України” полягає в тому, що воно дає загальну картину ролі і місця правоохоронних органів в системі всіх органів держави, визначає принципи організації і діяльності органів суду.

“Судові та правоохоронні органи України” пов’язані також з адміністративним правом України, яке вивчає принципи організації та функціонування органів державного управління, зокрема Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ.

Дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” перебуває у взаємозв’язку з “Теорією держави і права”, “Історією держави і права України”, а також з такими юридичними дисциплінами як “Адвокатура України”, “Нотаріат України”, “Прокурорський нагляд”, предметом яких є зміст діяльності відповідних правоохоронних органів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Що таке правоохоронна діяльність?

Що таке правоохоронні органи?

Що є предметом дисципліни “Судові та правоохоронні органи України ”?

Які органи здійснюють правоохоронну діяльність?

З якими дисциплінами взаємодіють “Судові та правоохоронні органи України”?

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes