Галузі прокурорського нагляду, Детальна інформація

Галузі прокурорського нагляду
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 6.4
Скачувань: 1428
ГАЛУЗІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ.

План.

Прокурорський нагляд за дотриманням кримінально-виконавчого законодавства.

Участь прокурора в судовому розгляді кримінальної справи.

Організація діяльності прокурорів у цивільному та арбітражному судочинстві.

1. Нагляд за виконанням законів в місцях утримування затриманих, попереднього ув’язнення, при виконанні покарань, застосування інших заходів примусового характеру, призначених судом, здійснюється прокурором в процесі розслідування і розгляду кримінальних справ, а також на стадії виконання вироків. Він вживає заходів до виявлення і своєчасного усунення порушень законів, до відновлення порушених прав і притягнення винних до відповідальності. Органи і посадові особи місць утримування затриманих, попереднього ув’язнення, інших місць, які застосовують заходи примусового характеру, що призначаються судом, зобов’язані виконувати постанови і вказівки прокурора.

Затриманим чи засудженим до позбавлення волі чи до інших заходів примусового характеру менше, ніж іншим громадянам, відкриті можливості для захисту своїх прав і законних інтересів. Тому завданням прокуратури є здійснення нагляду за тим, щоб адміністрація місць позбавлення волі неухильно дотримувалася законів і правил утримання заарештованих і ув’язнених. Зокрема, за їх трудовим режимом, виховною роботою, навчанням, застосуванням заохочень, стягнень і покарань за порушення трудового режиму.

Прокурор має право в будь-який час відвідувати місця позбавлення волі, знайомитися з документами, спілкуватися з ув’язненими, приймати від них заяви і скарги, перевіряти законність наказів і розпоряджень адміністрації тощо.

2. Підтримання державного обвинувачення та участь у розгляді кримінальних справ у судах є однією з основних функцій прокуратури. Прокурор сприяє суду у всебічному, повному і об’єктивному розгляді справ і прийнятті судових рішень відповідно до закону. Прокурор бере участь при розгляді справ в судах першої, касаційної, наглядної інстанції, при перегляді рішень, вироків, ухвал, постанов в зв’язку з нововиявленими обставинами.

Відповідно до Наказу Генерального прокурора N 5 від 04.04.96 “Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному судочинстві” прокурори та їх заступники із урахуванням складності та обсягу кримінальних справ повинні заздалегідь призначати державних обвинувачів для участі в розгляді їх у судах. Прокурори при підготовці до судових процесів повинні ретельно вивчати матеріали справ та готувати необхідні виписки, питання для з'ясування під час судового розгляду обставин злочину тощо, брати активну участь у дослідженні доказів, об'єктивно оцінювати їх і висловлювати суду свої міркування щодо застосування кримінального закону, призначення покарання, вирішення цивільного позову, відшкодування заподіяних збитків.

Прокурори, які беруть участь у судових процесах, повинні використовувати свої повноваження щодо своєчасного вжиття передбачених законом заходів до усунення порушень вимог закону, звертатись до суду з мотивованими клопотаннями, висловлювати міркування з питань, які виникають при розгляді справи.

Прокурор бере активну участь у допитах підсудних, потерпілих, свідків, бере участь у дослідженні інших доказів. Потім він виступає з обвинувальною промовою, в якій формулює свою думку про винність підсудного та міру його покарання. Прокурор підтримує обвинувачення лише за умови, що вина обвинуваченого знайшла своє підтвердження у судовому засіданні. Якщо ж такого підтвердження вона не знайшла, він вправі відмовитися від обвинувачення.

Прокурори та їх заступники, за наявності підстав, мають право внести касаційне подання на вирок суду незалежно від їх участі у розгляді справи в суді першої інстанції.

Прокурори беруть участь у суді касаційної інстанції у розгляді справ із касаційними чи окремими поданнями, касаційними скаргами про безпідставне засудження чи виправдання, справ щодо засуджених до виняткової міри покарання, стосовно неповнолітніх, про застосування примусових заходів медичного характеру та інших, залежно від характеру і ступеня суспільної небезпечності діяння. Про результати розгляду касаційних та окремих подань повідомляються прокурори, які їх внесли.

При здійсненні своїх повноважень в суді, прокурор виступає як учасник судового процесу і користується рівними правами з іншими його учасниками.

3. Діяльність прокурорів у цивільному і арбітражному судочинстві є засобом зміцнення законності і попередження правопорушень, які виникають із цивільних, господарських, адміністративних та інших правовідносин.

Прокурори вживають в межах своєї компетенції заходи, спрямовані на повне, своєчасне використання повноважень для пред'явлення в загальні і арбітражні суди позовів (заяв) на захист прав і законних інтересів громадян, державних і суспільних інтересів, беруть участь у їх розгляді судами і перегляді незаконних судових постанов. Одночасно з пред'явленням позовів (заяв) вони вживають заходів для реального забезпечення позовних вимог у порядку, встановленому чинним законодавством, добиваються реалізації судами цих заходів.

Прокурор повинен брати обов'язкову участь у розгляді судами всіх справ, порушених за позовами та заявами прокурора, а також у випадках, коли це передбачено законом чи визнано за необхідне судом.

В арбітражних судах цей обов'язок покладено на цивільно-судові підрозділи обласних і прирівняних прокуратур за місцем знаходження арбітражного суду.

Участь у розгляді справ за позовами (заявами) прокурорів у Вищому арбітражному суді України здійснюється працівниками цивільно-судового управління Генеральної прокуратури України.

Прокурор може брати участь у розгляді всякої справи та вступати у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян, держави та суспільства. Про намір вступити у розгляд справи, порушеної з ініціативи інших осіб, завчасно повідомляється суд письмово або усно під час відкриття судового засідання.

На незаконні і необґрунтовані рішення, ухвали чи постанови суду по справах, розглянутих з участю прокурора, він повинен своєчасно вносити касаційні (окремі) подання чи протести (по арбітражних справах), зазначаючи, який закон порушено судом при постановленні рішення (ухвали), і чітко викладати позицію щодо скасування або зміни судової постанови. Копія касаційного (окремого) подання в день направлення його до суду одночасно надсилається прокурору вищого рівня.

Прокурор також бере участь у розгляді цивільних та господарських справ порядком судового нагляду.

За наявності підстав прокурор може використовувати право на внесення подання про перегляд судових постанов за нововиявленими обставинами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Що є предметом нагляду за виконанням законів в місцях утримування затриманих, попереднього ув’язнення?

Які функції здійснює прокурор в суді?

Коли прокурор має право відмовитися від обвинувачення?

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes