Загальні поняття організації та діяльності прокуратури, Детальна інформація

Загальні поняття організації та діяльності прокуратури
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 7.2
Скачувань: 1387
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ.

План.

Завдання прокуратури України.

Основні функції прокуратури.

Система органів прокуратури.

Атестування прокурорсько-слідчих працівників прокуратури України.

1. Прокуратура – державний правоохоронний орган, який відповідно до законодавства України здійснює вищий нагляд за дотриманням законності на території держави.

Органи прокуратури здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції України (розділ VII), Закону України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року, інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 121 Конституції України, прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається :

підтримання державного обвинувачення в суді;

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокуратура здійснює свої функції відповідно до таких принципів:

централізації. Існує єдина централізована система органів прокуратури, яку очолює Генеральний прокурор;

законності. Прокуратура здійснює свої повноваження на основі Конституції та законів України;

незалежності. В своїй діяльності прокуратура є незалежною від державних органів та посадових осіб;

рівності громадян перед законом. Права та свободи громадян захищаються незалежно від їхнього майнового чи соціального походження, мови, статі, інших відмінностей;

гласності. Інформація про діяльність органів прокуратури щодо зміцнення законності є доступною для громадськості.

2. Прокурорський нагляд в Україні є важливим елементом системи забезпечення законності, дотримання правопорядку, здійснення конституційних гарантій. Відповідно до ст. 5 Закону України “Про прокуратуру” основними функціями прокуратури є:

1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину;

3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

4) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах;

5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, які призначаються судом;

6) нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

Крім того, прокуратура бере участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства.

3. Прокуратура є невід’ємною частиною державного механізму, вона наділена певним обсягом владних повноважень для здійснення вищого нагляду за дотриманням законів в Україні.

Органи прокуратури являють собою централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України і йому підзвітні всі нижчестоящі прокурори. Засоби здійснення прокурорського нагляду однакові для прокурорів всіх рівнів і застосовуються в межах компетенції кожного прокурора.

Відповідно до ст. 13 Закону України “Про прокуратуру”, систему органів прокуратури складають: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes