Функції, права та контроль міліції як провідного органу контролю правопорядку, Детальна інформація

Функції, права та контроль міліції як провідного органу контролю правопорядку
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 10
Скачувань: 911
Реферат на тему:

“Функції, права та контроль міліції

як провідного органу контролю правопорядку” ЗМІСТ

TOC \o "1-3" І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ. PAGEREF _Toc442322618 \h 3

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ. PAGEREF _Toc442322619 \h 3

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ. PAGEREF _Toc442322620 \h 4

IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ. PAGEREF _Toc442322621 \h 4

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ. PAGEREF _Toc442322622 \h 6

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ PAGEREF _Toc442322623 \h 7І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Міліція — це єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.

Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані в установленому порядку.

Центральне місце в системі правових актів, що регулюють діяльність міліції, посідає Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990р.

Закон складається з 6 розділів:

Розділ 1. Загальні положення.

Розділ 2. Обов'язки і права міліції.

Розділ 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Розділ 4. Служба в міліції.

Розділ 5. Правовий і соціальний захист. Відповідальність працівників міліції.

Розділ 6. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ.

Згідно з чинним законодавством основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона й забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; обезпечення дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння в межах її компетенції державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Отже, міліція виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Відповідно до завдань і функцій міліція складається з таких підрозділів: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки; транспортна міліція; державна автомобільна інспекція; міліція охорони; спеціальна міліція.

Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення чи постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватися спеціальні підрозділи міліції.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ.

Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначаються в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.

У своїй діяльності міліція підпорядковується МВС України.

Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes