Звіт про практику в Міськвиконкомі, Детальна інформація

Звіт про практику в Міськвиконкомі
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 29.5
Скачувань: 1870
Звіт про практику в Міськвиконкомі

Керівник практики від міськвиконкому, Липчук Іван Васильович, перед тим, як доручити нам виконання конкретного завдання, вважав за необхідне ознайомити нас з структурою міської ради, яка є досить складною. Перш за все, варто підкреслити, що є відділи, наприкклад, відділ архітектури, які знаходяться поза приміщенням міської ради, але про них неможливо не згадати. Ми зупинимося на структурі лише в загальних рисах, оскільки більш складнішаструктура буде описана в індивідуальному завданні.

Служба 05 - це перше, що можна побачити в міській раді. Тут приймаються всі дзвінки від громадян, що повідомляють про якісь події, а потім перенаправляються у відповідні служби. Це можуть бути дзвінки стосовно пожежі, які негайно направляються в пожежну допомогу. В даному кабінеті находиться відповідальний секретар адміністративної комісії. Саме в цьому кабінеті приймаються і реєструються скарги і заяви громадян з приводу чого - небудь. Пізніше ці заяви відправляються у відповідні підрозділи міської ради, наприклад в юридичний відділ тощо.

В відділі торгівлі і побутового обслуговування здійснюється нагляд за дотриманням прав споживачів. Як нам відомо рдним із таких прав є право на прдбання якісної продукції і для захисту цього права періодично проводиться перевірка магазинів міста коломиї.

Економічною стуктурою діяльності міської ради займається відділ економіки і промисловості. Саме цей відділ вживає всіх заходів для реалізації економічної реформи в межах міста тощо.

Звичайно міська рада містить значно більше відділів ніж описано вище, там є відділ культури, відділ надзвичайних ситуацій, відділ управління комунальним майном, державний архів, відділ містобудування та архітектури, відділ управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, фінансове управління, організаційний відділ і інші з виконавчої причини не будемо вдаватися в глибоку характеристику цих відділів, а охарактеризуємо лише ті на яких я безпосередньо був під час проходження практики.

Перш за все - це був юридичний відділ він розташований на другому поверсі кабінет №24. Юристи Довганюк І.П і Сончак Л.Б. надали нам матеріали для ознайомлення.Яознайомився з позовною заявою громадянина Невеченко В.О., відповідачем в якій зазначалася Коломийська міська рада. Суть заяви була в тому, що начебто на належній позивачу території, яка була з різними насадженнями (овочі, фрукти, дерева) окремі особи почали індивідуальне будівництво гаражу. Вказаний вище громадянин вимагав матеріальної компенсації, а також компенсацію за завдану моральну шкоду. Важливим аспектом є пропущення строку позовної давності, яку було здійснено з певних причин. Причиною було від’їзд громадянина Невеченко на роботу в Ізраіль, отже, він не знав і не міг знати про порушене свого права.

В поясненні на позов було вказано, що міська рада раніше об’єднала землю двох будинків в спільну власність, а отже, індивідуальне будівництво було не на приватній власності, а на спільній території, що є цілком законним.

Ще одним актом, який я розглянув є апеляційна скарга до Львівськог апеляційного господарського суду на рішкння Івно - Франківського обласного господарського суду. Суть скарги полягає в тому, що останній виніс рішення , яким зобов’язав Коломийську міську раду виплатити ВАТ «Коломийське АТП » належну суму за послуги по перевезенню пасажирів під час гуцульського фестивалю, який проходив в місті Коломия.В апеляційній скарзі було, вказано, що замовлення транспорту здійснював Клапчук Б - голова райвідділу культури, а також обвинувачено останнього і ВАТ «Коломийське АТП » в підробці документів, що подавалися, як докази. Рішення додається до звіту, зазначивши лише, що у задоволенні цієї скарги Коломийській міській раді було відмовлено.

Взагалі юридичний відділ - це чомусь найгірш оформлений відділ. Відсутність комп’ютера, а разом і з ним нормативної бази, яка повинна вносити корективи в роботу даного відділу, значно ускладнює роботу юристів, які туту працюють. Таокож, побутові умови перебування останніх, бажало бути кращим.Відсутність належного освітлення, орг - техніки, а також всіх інших атребутів, які являються невід’ємною часткою кожного з офісів, складають враження більше тюремної камери, аніж одного із найголовніших кабінетів міської ради.

Варто відзначити, що всі ропорядження і рішення міської ради візуються юридичним відділом.в даному випадку візування означає поставлення свого підпису працівником вказаного відділу.Візування проходить таким чином:

........... рішення (розпорядження) подається в юридичний відділ для ознайомлення з ними юрист пересвідчується, що даний акт відповідає вимогам законодавства.якщо рішення в чомусь порушує вимоги законодавства, юрист повинен на окремому аркуші паперу написати зауваження, в якому детально описується, що саме потрібно змінити. Цей аркуш прикріплюється до проекту рішення.Звичайно зауваження носить не обов’язковий характер - це скоріше, рекомендаційні зауваження.Але ця процедура є необхідна, адже при поданні заяви на рішення, з юриста знімається будь - яка відповідальність, оскільки він виконав всі свої зобов’язання. Якщо ж проект рішення не суперечить вимогам закону, юрист підписує його. Варто відзначити і той факт, що в більшості випадків цим займається Довганюк І.П., а перевіркою рішень - Сончак Л.Б.

Слідуючим пунктом проходження практики було знайомство з відділом кадрів і загальним відділом. Основним завданням відділу кадрів є риймання на посаду чи звільнення з посади державног службовцявідповідних осіб, а також контроль за проведенням атестацій, державних службовіців. Завідуючий відділом кадрів Грицюк Василь Миколайович надав вичерпну інформацію , яка була нам необхідна. Отже, на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування, приймаються особи, які мають вищу освіту, стаж роботи не менше 5 років, по спеціальності, відповідають діловим і моральним якостям, професійному рівню. Як відомо, така дія, як прийняття на роботу вимагає загального волевиявлення сторін. Отже, волевиявленням, з боку роботодавця, а саме міської ради в особі завкадрами Грицюка В.М., є оголошення конкурсу для прийняття на роботу або заміщення вакантної посади, опубліковується в засобах масової інформації а саме в газеті «Коломийський вісник» і на протязі одного місяця приймаються заяви від громадян, і на підставі яких проводиться конкурс. Документи, які додаються до заяви:

- особова картка по формі П - 2ДС;

- декларація про доходи за послідній рік;

- копія документу про освіту;

- фотографії;

- паспорт;

- трудова книжка.

Перед прибуттям на роботу всі кандидати проходять співбесіду з конкурсною комісією. Її очолює секретар міської ради. Варто зазначити, що у випадку нез’явлення секрктаря з поважних причин на засідання конкурсної комісі, слідуюча комісія збирається через місяць. Формує цю комісію міський голова, він же приймає рішення про укладення трудового договору з ним чи іншим претендентом за результатами співбесіди. Співбесіда поки що проводиться на довільну тему, тобто питання співбесіди не були передбачені чинним законодавством. Про те вже з 1 липня 2002р. вступає в силу постанова Кабінету Міністрів України де міститься конкретний перелік питань. Під час нашого перебування на практиці в міській раді було оголошено конкурс на займання вакантної посади консультанта з питань економіки і промисловості до 31 травня приймалися заяви громадян.

Досить багато інформації ми одержали про проведення в органах місцевого самоврядування державної атестації, державних службовців. Атестація називається перевірка знань і вміння працівника, відповідно до своєї посади. Атестація проводиться 1 раз в чотири роки. Щоб проконтролювати осіб, які працюють перший рік на певній займаній посаді, в міській раді, атестація проводиться після першого року іхньої роботи.

Якщо зробити певні висновки з проведення даної атестації, можна висунути твердження, що будь - який службовець, який знаходиться на державній службі, а особлио керівники, повинні знати законодавство нашої держави, незалежно від займаної посади. Це припущення базується на тому, що ні один наказ, чи розпорядження не можливо видати без знання форми їхнього написання, послідня знаходиться в нормативних актах. Крім цього є ще ряд факторів, які доказують дане припущення, наприклад:

- порядок прийняття і звільнення з займаної посади;

- порядок застосування заохочень, а також стягнень,

- надання відпусток тощо.

Також, в відділі кадрів зберігається особові справи державних службовців. Щоб дізнатися що саме міститься в них ми взяли справу Грицана А.В. Там містилися такі відомості:

1) особова картка за формою П - 2ДС. В ній містяться всі відомості стосовно цієїособи, а саме: дата народження, освіта, навчальний заклад, який пан Грицан закінчив, місце народження, мова, якою він володіє, сімейний стан, домашня адреса, паспортні дані, військовезвання тощо.як додаток до особової картки додається автобіографія, де містяться відомості про державного службовця, а також про його сім’ю і батьків.

2) Копія диплому. В даному випадку копія була надрукована на стандартному аркуші паперу формату А - 4, засвідчена одним із завідуючих відділів міської ради.

3) Рішення про затвердження на посаду.

4) Присяга підписана паном Грицаном. Ця присяга дається перед приступанням державного службовця до виконання своїх обов’язків. Вона містить відомості про те, що особа вірності служити Україні, її народу, дотримуватися законодавства і Конституції України, охороняти права, свободи і інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки. Про це робиться запис у трудовійкнижці. У випадку відмови державного службовця принести присягу, він не приймається на роботу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes