Кримінально–правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС, Детальна інформація

Кримінально–правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 39.5
Скачувань: 1177
Кримінально – правові заходи щодо затримання

злочинців у діяльності ОВС.

Вступ

Глава 1 Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки:

Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця;

Затримання та його місце у системі заходів обмеження волі;

Глава 2 Кримінально-правова характеристика інституту затримання злочинця:

Поняття і ознаки особи підлягаючої затриманню;

Приводи та підстави затримання злочинця;

умови правомірності затримання злочинця;

Глава 3 Кримінально-правові наслідки застосування заходів необхідності затримання злочинця:

Підстави і умови правомірності заподіяння шкоди злочинцю при затриманні;

Заключення.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ

Найголовнішаа цінність у нашому сучасному суспільстві – людина, її честь, гідність, свобода і недоторканість. Недоторканість особи охороняється державою, її Конституцією, законами і іншими нормативно-правовими актами.

В Законі україни « Про міліцію» говориться, що правоохоронні органи повинні забезпечити захист «законних інтересів громадян».

За останній час, передані гласності випадки грубого порушення законності у діяльності правоохоронних органів, що пов’язані з недодержанням принципу презумпції невинуватості, порушеннями прав підозрюваного і обвинуваченого на захист, незаконними арештами, змушеними зізнаннями і т.і.

Проблема недоторканості особи стала особливо актуальною у наш час, час економічної і політичної нестабільності, величезного зростання злочинності, і прикувала до себе увагу не тільки юристів, але і простих громадян.

Сьогодні ми стоємо на шляху становлення і розвитку правової держави. На наших очах і при нашій безпосередній участі створюються нові закони, міняється законодавча база, що повинна відображати у собі не тільки основи правової держави, але і знаходитися у тісній гармонії з нормами міжнародного права, відповідати його вимозі.

Певно, що «стрижень» нашої держави – взаємовідносини держави та особи, забезпечення її свобод.

Необхідно пам'ятати, що правову державу можна назвати такою, коли в ній чітко виражені і закріплені такі ознаки:

Відображення правом дійсної волі народу;

Право засноване на гуманних загальнолюдських принципах, воно безпробельно та без суперечностей;

Верховенство закону і суворе підпорядкування йому усіх службових особ та громадян на основі рівності перед законом;

Відповідальність держави перед громадянами щодо забезпечення їхніх прав, при наявності ефективного механізму захисту цих прав;

Чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову і неприпустимість об'єднання їх в одному органі;

Як видно, з вищенаведеного кожна ознака впливає прямо або побічно на положення особи у державі, у тому числі у сфері кримінального судочинства.

Правова реформа держави включає у себе перегляд кримінально-процесуального законодавства. Її мета – створити ряд додаткових гарантій недоторканості особи і особистого життя громадян у кримінальному судочинстві; забезпечити звуження переліку правопорушень, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність; більш широке застосування тих видів покарань, що не застосовують позбавлення волі.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes