Літературна Одеса 20-30-х рр. ХХ ст., Детальна інформація

Літературна Одеса 20-30-х рр. ХХ ст.
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Культура
Автор: фелікс
Розмір: 32.7
Скачувань: 1136
ЗМІСТ

стор.

Вступ.........................................................................….…...3-5

ОДЕСА ТА ОДЕСИТИ................................................……6-8

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПОХИ 20-30-х рр. ХХ ст. ......…..9-10

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ІСАКА БАБЕЛЯ.......................….11-13

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ ОЛЕШІ....................….14-16

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСЬ ВАЛЕНТИНА КАТАЄВА.........17-19

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

КОСТЯНТИНА ПАУСТОВСЬКОГО..............................20-22

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ІЛЬФА ТА ПЕТРОВА.............23-27

ЕКСКУРСІЙНИЙ МАРШРУТ “ЛІТЕРАТУРНА

ОДЕСА 20-30-х рр. ХХ ст.” (ПРОЕКТ) ........................28-30

ВИСНОВКИ...................................................................…….31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ...32-33

ДОДАТКИ........................................................................34-35

ВСТУП

Актуальність теми. Як відомо, культурне і суспільне життя тісно пов’язані між собою складними причинно-наслідковими зв’язками. Тому ті суспільні потрясіння, що випали на початку ХХ ст. на долю жителів Російської, а згодом Радянської імперії, не могли не створити нове покоління творчої інтелігенції.

Саме на цей період припадає розквіт цілої плеяди талановитих та самобутніх одеських письменників, які створили “одеський період” радянської літератури. Їх твори мають велику літературну та духовну цінність, а більшість з них досі не втратила своєї актуальності.

Популярність цих письменників серед читачів не згасає з плином часу. Тому існує цілком реальна можливість практичного використання в туристичній галузі пам’яток цього літературного періоду. Її втіленням може стати, наприклад, новий екскурсійний маршрут.

Все вищенаведене спонукало автора курсової роботи – майбутнього менеджера туризму – вибрати саме цю тему, яка є актуальною і перспективною для розвитку туристичної галузі в наш час – на початку XXI ст.

Об’єктом дослідження курсової роботи стало життя та творчість найяскравіших одеських письменників 1920-30-х рр.

Хронологічні рамки даної роботи охоплюють період 1920-30-х рр.

Аналітичний огляд літератури. Для написання курсової роботи автором було використано значну кількість літератерних джерел, серед яких хотілося б відмітити окремі роботи.

У книзі А. Атаса “Старая Одесса” викладено історію Одеси від моменту її заснування до ХХ ст.

У книзі С. Поварцова “Причина смерти – расстрел” досліджується доля Ісака Бабеля, причини його загибелі. Книга містить дані з архівів КДБ, протоколи допитів письменника.

Монографія академіка Д. С. Лихачева “Литература – реальность – литература” аналізує образ О. Бендера, його поступовий розвиток. Автор книги намагається відшукати предків Остапа в світовій та вітчизняній літературі.

Велику кількість матеріалу для написання курсової роботи взято із збірника “Одесская плеяда”, де крім сатиричних творів, містяться біографії та характеристики творчості одеських письменників.

Для складання екскурсії “Літературна Одеса 20-30-х рр. ХХ ст.” автором було використано картографічний матеріал по м. Одеса.

Повний список використаної літератури та джерел приведений у кінці курсової роботи.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes