Загальна характеристика позабіржового фондового ринку, Детальна інформація

Загальна характеристика позабіржового фондового ринку
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 15.4
Скачувань: 3036
1.Загальна характеристика позабіржового фондового ринку

1.1. Роль позабіржового ринку

Торгівля цінними паперами на фондових біржах є досить ефективною, що зумовлюється підвищеною надійністю вкладення капіталу завдяки жорсткому контролю за угодами і глибокою перевіркою фінансового стану емітента.

Поряд із біржовим ринком існує позабіржовий. Суть позабіржового фондового ринку виражено його назвою – це та частина фондового ринку, що перебуває поза сферою діяльності фондових бірж. Незважаючи на те, що біржовий і позабіржовий ринки конкурують між собою, їх слід розглядати не як такі, що взаємовиключають, а як такі, що взаємодоповнюють один одного. Питома вага позабіржового фондового ринку різна в різних країнах: в Японії вона становить лише 1 %, у США – 25%, Чехії – 60%, Словакії – 80%, Росії – 90%, в Україні – 98% (!!!).

Роль позабіржового ринку полягає в тому, що він:

збільшує обсяг інвестицій, оскільки завдяки своїй розгалуженості, масовості та оперативності наближає фондовий ринок до дрібного інвестора;

оперативно знаходить для інвесторів найвигідніші об`єкти вкладання капіталу;

сприяє розвитку фондового ринку на рівні регіонів (областей, районів, міст), виявляючись корисним економічним інструментом для місцевих органів влади;

створює передумови для прискорення розвитку інфраструктури фондового ринку в країні, зокрема для створення електронних інформаційних каналів і мереж, що забезпечують відкритість процесу випуску й обігу цінних паперів та обгрунтованість рішень, що приймаються, щодо їх продажу й купівлі;

є сприятливим середовищем розвитку послуг для учасників фондового ринку: інвестиційного консультування, управління портфелями цінних паперів, інших видів діяльності фондових бірж;

змушує фондові біржі постійно вдосконалювати якість своєї роботи, щоб вистояти в конкурентній боротьбі з позабіржовим ринком.

Позабіржовий ринок є неоднорідним через різний ступінь його організованості. Тому його можна поділити на дві частини:

організаційно оформлений (торговельні системи)

неорганізований (“вуличний”, дилерський ринок).

Позабіржовий і біржовий ринки певною мірою протистоять один одному, але в той же час і взаємодоповнюють. Таке протиріччя виникає тому, що, виконуючи спільну функцію по торгівлі і обігу цінних паперів, вони керуються специфічними методами їх відбору і реалізації.

1.2. Порівняльна характеристика організованого позабіржового ринку і біржового ринку

Позабіржовий ринок

(первинний, організований)

Біржовий ринок

Охоплює, як правило, лише нові випуски цінних паперів і, головним чином, розміщення облігацій торгово-промислових корпорацій.[1] Охоплює старі випуски цінних паперів і, головним чином, акції торгово-промислових корпорацій.

Переважно здійснюється фінансування відтворювального процесу. За допомогою скупки акцій відбувається перерозподіл контролю над корпораціями і фірмами, йде формування і “перетасовка” між різними фінансовими групами + здійснюється частина фінансування, переважно через малого і середнього вкладника.

Діє колективний вкладник в особі великих кредитно-фінансових інститутів, передусім комерційних банків і страхових компаній. Більш активний індивідуальний вкладник (хоч поступово йде процес витіснення його з операцій кредитно-фінансовими інститутами).

Не має власного визначеного місця торгівлі цінними паперами. Операції по продажу цінних паперів здійснюються на біржі, тобто на визначених ринках або місцях.[1]-Організований позабіржовий ринок пропускає через себе нові випуски облігацій, які потім, при послідуючій перекупці, потрапляють на біржу. Але – значна частина облігацій залишається на руках (в активах) кредитно-фінансових інститутів і на біржовий ринок не потрапляє.

В кількісному співвідношенні позабіржовий ринок більший, ніх біржовий, оскільки на перший поступає щорічно більша кількість випусків. В той же час у вартісному вираженні можливості біржового ринку більші, ніж позабіржового, так як на біржі накопичена значна кількість дорогих фондових цінностей. Окрім того, часті спекуляції, буми і інфляції підштовхують зростання вартості акцій (що переважають на біржовому ринку).

У всьому світі спостерігаються тенденції до зростання обсягів позабіржового обороту. Але не слід вважати, що сучасна роль фондової біржі в торгівлі цінними паперами зменшується. Біржа продовжує виконувати важливу роль по акумуляції і мобілізації грошового капіталу. Цей ринок забезпечений швидкою і кваліфікованою інформацією, має в розпорядженні цілу систему спеціалізованих посередницьких і консультативних фірм. Тобто біржа – це своєрідний сервіс по обслуговуванню ринку капіталів і кредитної системи. Тому – на біржах багато індивідуальних вкладників.

2. Організаційно оформлений позабіржовий ринок

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes