Побудова багатофункціонального комплексу, Детальна інформація

Побудова багатофункціонального комплексу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 50
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 48.1
Скачувань: 1138
Зміст

Резюме проекту.........................................................................................................................3

Характеристика виду діяльності.............................................................................................4

Аналіз ринку збуту продукції (послуг).................................................................................14

Маркетинг та збут продукції (послуг)..................................................................................15

Виробничий план....................................................................................................................19

Організаційний план...............................................................................................................23

Фінансовий план.....................................................................................................................26

Значення (масштабність) проекту.........................................................................................32

Резюме проекту

1. Суть проекту : побудова багатофункціонального торгово-розважального комплексу загальною площею використовуваних приміщень 8609,00 м. кв., який включає: пекарню, ковбасний цех, готель, ресторан, снак-бар, кондитерська-кав'ярня-морозиво, дрінк-бар, пивний бар, приміщення для дискотеки, сауну, кегельбан, казино, станцію технічного обслуговування транспортних засобів, банк, магазини по торгівлі продовольчими та промисловими товарами, пральню.

2. Ефективність проекту: термін окупності проекту 144 місяці; індекс прибутковості -9,7475; сума дисконтованих поступлень - 163617 тис. дол. США; чистий валовий дохід 146831 тис. дол. США; середня внутрішня норма рентабельності протягом 144 місяців - 23,8 %.

3. Відомості про фірму: підприємство "Надія" діє на підставі Статуту та Договору. Статут і Договір підприємства зареєстровані Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Засновниками Підприємства є: болгарське підприємство "ВАРНА" та українська виробничо-комерційна фірма "ОНІКС" у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, емблему, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Статутний фонд підприємства згідно установчих документів становить 5'000’000 доларів США, з частками сторін в статутному фонді: "Варна" - 1% статутного фонду; ВКФ "Онікс" ЛТД - 99% статутного фонду.

4. Команда управління: реалізація проекту буде здійснюватися під керівництвом 9-ти провідних спеціалістів підприємства "Надія". Управління торговим комплексом, після його введення в експлуатацію, буде здійснюватися адміністрацією в кількості 5 чоловік при загальній кількості працюючих 151 чоловік з річним фондом оплати праці в сумі 144 тис. дол. США.

5. План дій : будівництво торгового комплексу буде вестися в дві черги болгарським підприємством "Деніс-Буд". Розрахунки з болгарським підприємством "Деніс-Буд" будуть проводитись згідно підписаних контрактів за фактом виконання певних етапів робіт.

6. Фінансування: підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства з правом юридичної особи. Подальша реалізація проекту можлива тільки при умові одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США.

7. Плани повернення: одержаний кредит в сумі 12317,6 тис. дол. США буде повернений протягом 144 місяців з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення буде проводитися 1 раз в рік починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів починаючи з 24 місяця у розмірі 6 % річних. Загальна сума процентів по кредиту становитиме 4468 тис. дол. США.

8. Гарантії повернення інвестицій: повернення інвестицій гарантується Гарантією Застави Ресурсів виданою Волинською облдержадміністрацією.

Характеристика виду діяльності .

Загальні відомості про підприємство: підприємство "Надія" діє на підставі Статуту та Договору. Статут і Договір підприємства зареєстровані Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Ідентифікаційний код підприємства № 24399178. Свідоцтво про державну реєстрацію № 24399178 від 10.10.97 року видане Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів. Засновниками Підприємства є: підприємство "ВАРНА" зареєстроване в Болгарії, м. Бургас 17.11.92 року, реєстраційний № 2715 та виробничо-комерційна фірма "Онікс" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрована Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 03.05.1993 року, свідоцтво № 21901984. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, емблему, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Статутний фонд підприємства згідно установчих документів на дату складання бізнес-плану становить 5'000'000 доларів США, або 25’557’500 грн. по курсу НБУ 5.1115 на момент підписання протоколу №34 від 13.10.2001 р. Частки сторін в статутному фонді складають:

"Варна" - 50'000 дол. США, що складає 1% статутного фонду;

ВКФ "Онікс" ЛТД - 4'950'000 дол. США, що складає 99% статутного фонду. Розрахунковий та валютний рахунки відкриті в ВРУ КБ "Приватбанк": розрахунковий рахунок № 26006234225001; валютний рахунок в доларах США № 26005234225002; валютний рахунок в німецьких марках № 26003234225015.

2. Місцезнаходження: 263010, Україна, Волинська область, м. Луцьк, пр. Молоді, 2.

3. Структура управління: вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно 10 розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Контроль за діяльністю підприємства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається зборами засновників.

Кадровий склад: кількість працюючих на підприємстві на дату складання бізнес-плану становить 111 чоловік, в тому числі 17 чоловік - працівники філії. Очолює підприємство генеральний директор загальний стаж роботи якого складає 28 років, на підприємстві працює з дати створення. Провідними спеціалістами підприємства є: заступник генерального директора, головний енергетик, головний механік, головний бухгалтер, начальник планово-виробничого відділу, начальник столярного цеху, начальник сантехнічної дільниці, начальник участка, зав. кадрами, юрист, стаж роботи кожного з яких більше 15-ти років.

Таблиця 1

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства "Надія":

Показник (тис. грн.) За 1999 рік За 2000 рік

Оголошений статутний фонд 462,5 10289,0

Сплачений статутний фонд 462,5 9073,8

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes