Тестові завдання з укр. мови, Детальна інформація

Тестові завдання з укр. мови
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Мова, Лінгвістика
Автор: фелікс
Розмір: 8.4
Скачувань: 1794
f1Тестові завдання з укр. мови

1. Як називається система правил про способи передачі на письмі звукового складу слів, написання їх разом, окремо і через дефіс, вживання великої букви, правильне перенесення частини слова з рядка в рядок?

а) орфоепією; б) орфографією; в) графікою.

2. Що є одиницею орфографії?

а) орфограма; б) пунктограма; в) графема.

3. Яке практичне значення додержання орфографічних норм?

а) відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури;

б) відіграє важливу роль у спілкуванні людей;

в) сприяє піднесенню рівня мовної культури.

4. Коли вперше було видано "Найголовніші правила українського правопису"?

а) 1918р.; б) 1920р.; в) 1921 р.

5. Хто були творцями основних правописних правил з кінця XVIII і до 20-х рр. XX ст.?

а) І. Котляревський, О. Павловський;

б) М. Максимович, М. Драгоманов;

в) І. Котляревський, О. Павловський, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш, Є. Желехівський. :

6. Коли було видано повний український правопис? а) 1929р.; б) 1930р.; в) 1931 р.

7. У яких роках його перевидавали?

а) 1933р.; б) 1937р.; в) 1933 і 1937 рр.

8. Як побудовано "Український правопис" 1946 року?

а) враховано специфіку української мови;

б) забезпечено спільність з російським правописом;

в) враховано специфіку української мови і водночас забезпечено наближеність до російського правопису.

9. Коли вийшло третє, значно перероблене і доповнене видання?

а) 1989р.; б) 1990р.; В) 1991 р.

10. Яким роком датується четверте видання правопису?

а) 1993р.; б). 1994р.; в) 1995 р.Принципи української орфографії .

1. Які принципи покладено в основу української орфографії?

а) фонетичний, морфологічний;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes