Розвиток процесів пам яті в молодшому шкільному віці, Детальна інформація

Розвиток процесів пам яті в молодшому шкільному віці
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 40
Скачувань: 1152
КУРСОВА РОБОТА

на тему “Розвиток процесів пам\x00B4яті в молодшому шкільному віці”

План

стор.

Вступ................................................................................................................................3

1. Пам\x00B4ять та її класифікація..........................................................................................3

1.1. Визначення поняття пам\x00B4яті...................................................................................3

1.2. Типи пам\x00B4яті............................................................................................................4

1.3. Процеси пам\x00B4яті......................................................................................................9

2. Поліпшення запам\x00B4ятовування................................................................................10

2.1. Прийоми запам\x00B4ятовування..................................................................................10

2.2. Закони пам\x00B4яті........................................................................................................12

3. Педагогічні аспекти дослідження пам\x00B4яті................................................................14

4. Дослідження способів запам\x00B4ятовування та пригадування у молодшому

шкільному віці ( на прикладі учнів другого класу )................................................16

Висновки........................................................................................................................19

Список основної використаної літератури...................................................................21

Вступ

Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь. Все це пов(язано з роботою пам(яті. Якби людина не запам(ятовувала те, що сприймала, переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий.

Пам(ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам(ять дитини тісно пов(язана з усім її розвитком. Можна було б сказати, що це період нагромадження великої кількості уявлень, які відображають те, що учень бачить навколо себе, чує з вуст учителя, від оточення, в тому числі й однолітків, старших братів і сестер, про що читає та ін. У цьому віці діти жадібно поповнюють свої враження, уявлення.

Успіх розвитку пам(яті залежить від того, як забезпечують педагоги керівництво цим процесом. Важливе значення для розвитку пам(яті учнів має передусім знання вчителем умов продуктивності запам(ятовування, відтворення та вміння керувати ними в навчальній діяльності на уроках і поза ними. ( 2, с.8 )

Уявімо собі плоский шматок глини, що має незвичні властивості. Якщо на його поверхню надавити пальцем і відразу ж вирівняти ямку, то після обжигу глини ямка знову стає ясно помітною. Ця глина має, відповідно, властивість впродовж певного часу зберігати слід від фізичного впливу так, що при певних умовах він знову може бути відтворений. Аналогічно пам(ять в психології найчастіше визначається як здатність відтворювати в більшій чи меншій відповідності з оригіналом минулі події після зберігання їх впродовж певного часу. ( 20, с.12 )

Кілька років тому видатний сучасний математик і кібернетик фон Нейман зробив сенсаційне повідомлення. За його розрахунками виходило, що в принципі мозок людини може вмістити приблизно 100000000000000000000 одиниць інформації. В перекладі на загальноприйняту мову це означає – кожен з нас може запам(ятати всю інформацію, що знаходиться в мільйонах томів найбільшої у світі Бібліотеці імені Леніна. ( 17, с.30 )

Немає сумнівів, що мнемічні процеси (процеси пам(яті) займають центральне місце і в інтелектуальній сфері особистості, і в загальному психічному розвитку школяра. ( 16, с. 60 )

Потрібно відмітити,що дослідження пам(яті людини відкриває доступ до таких галузей психіки, знання яких має виключне значення для вирішення багатьох практичних завдань. Так, наприклад, для педагога дуже важливо знати, як краще структурувати учбовий матеріал та в якій послідовності пропонувати його учням, щоб забезпечити високу якість засвоєння при мінімальних витратах часу. Але для вирішення цієї проблеми необхідно визначити закономірності організації інформації в пам(яті та її відтворення. ( 20, с.14 )

Пам\x00B4ять та її класифікація

Визначення поняття пам\x00B4яті

Пам(яттю з давніх-давен цікавилися філософи, психологи та фізіологи, але про явища пам(яті – складні, феноменальні – ще багато потрібно дізнатися. А поки що уточнимо відоме і почнемо з визначень понять, в своїй різнобарвності доповнюючих одне одного. У Великій Радянській Енциклопедії сказано: пам(ять – це “ здатність до відтворення минулого досвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається в можливості довгостроково зберігати інформацію про події зовнішнього світу та реакції організму і багаторазово вводити її у сферу свідомості та поведінки. ( 6 )

Радянський психолог А. Р. Лурія говорить про пам(ять: “Кожне наше переживання, враження та рух залишає певний відбиток, який зберігається достатньо довгий час і при відповідних умовах проявляється знову і стає предметом свідомості. Тому під пам(яттю ми розуміємо запис, зберігання і відтворення відбитків минулого досвіду, що дає людині можливість накопичити інформацію і мати справу зі слідами минулого досвіду після того, як явища, що породили їх, зникли”. ( 13, с. 42 )

І ще одне визначення: “Запам(ятовування, зберігання та наступне відтворення індивідом його досвіду називається пам(яттю. В пам(яті розрізняють такі основні процеси: запам(ятовування, зберігання, відтворення і забування.” ( 15 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes