Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності, Детальна інформація

Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1265
Зміст | Журнал

 

Використання сучасних комп’ютерних технологій

у протидії транснаціональній злочинності

Я.Ю. Кондратьєв, В.С. Радецький, М.Й. Христич, Ю.М. Прокопенко

В умовах сьогодення відбувається якісна зміна кримінального світу: у своїй злочинній діяльності кримінальні структури використовують найсучасніші досягнення науки і техніки, комп’ютерні системи та нові інформаційні технології. Тобто, відбувається процес інтенсивної інтелектуалізації організованої злочинності. Новим небезпечним явищем стає транснаціоналізація злочинності, залучення організованого “національного” криміналітету до діяльності злочинних угруповань інших країн, що стрімко прогресує внаслідок неадекватної міжнародної активності України стосовно координації боротьби з цим явищем, яке завдає шкоди міждержавним економічним відносинам, підриває авторитет держави. Сфера діяльності транснаціональної злочинності розповсюджується на наркобізнес, торгівлю ядерними матеріалами і зброєю, крадіжки та контрабанду автомобілів, організовані форми пограбування транспортів з вантажами і т.ін. З метою ефективної протидії зазначеним негативним явищам та створення сприятливих умов для вжиття всього комплексу відповідних заходів розроблено та впроваджено в діяльність державних структур Автоматизовану інформаційну систему (АІС) “Інтегрований національний банк даних (ІНБД) про транспортні засоби”.

Метою розробки АІС “ІНБД про транспортні засоби” є створення широких можливостей максимального забезпечення матеріальних прав громадян, передбачених розділом 2 Конституції України, впровадження принципово нових можливостей у протидії незаконному ввезенню та легалізації в Україні викрадених за кордоном транспортних засобів, виявлення та знешкодження злочинних транснаціональних угруповань і терористичних організацій.

АІС “ІНБД про транспортні засоби” за рядом своїх показників розроблена на рівні кращих закордонних систем, відповідає міжнародним стандартам та інтегрується з іншими аналогічними системами країн Європи, Азії та Америки. В АІС “ІНБД про транспортні засоби” об’єднано сім функціонально пов’язаних між собою автоматизованих інформаційно-пошукових підсистем (АІПС «Національний банк даних — “Автомобіль”», “Угон”, “Угон — СНД”, “Документ”, “Номерний знак”, “Штрафмайданчик”, “Пересувний об’єкт”), що реалізують замкнутий цикл діяльності підрозділів органів внутрішніх справ за такою послідовністю: збір, накопичення, систематизація, аналіз інформації по кримінальним базам даних; обробка запитів і видача інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, транспортні засоби, власниками яких є члени організованих злочинних угруповань, кримінальні авторитети, про викрадені в Україні, країнах СНД та інших країнах світу транспортні засоби, про викрадені і втрачені номерні знаки, реєстраційні документи та посвідчення водія, про знаходження автомототранспортних засобів на штрафмайданчиках; опрацювання та видача статистичної інформації у вигляді звіту чи окремих цифрових даних.

До Інтегрованого національного банку даних мають безпосередній доступ підрозділи Державтоінспекції, оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, Національного бюро Інтерполу в Україні, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Служби безпеки України і т.ін.

Інформацією ІНБД користуються (за запитами до УДАІ МВС України) також Прокуратура, зацікавлені міністерства України (Держкомкордон, Держкомстат, МНС, Міноборони, Мінекобезпеки, Мінтранс, Мінюст України), заводи-виробники транспортних засобів та запасних частин, торговельні організації по реалізації автомобілів тощо.

Джерелами первинної інформації (перший рівень), що надсилається щоденно каналами електронної пошти до баз даних Управлінь ДАІ ГУ–УМВС України в областях, є:

районні (міжрайонні) реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ;

районні відділи (відділення) внутрішніх справ та ДАІ;

підрозділи дорожньо-патрульної служби.

В УДАІ (ВДАІ) ГУ–УМВС України в областях (другий рівень) збирається і накопичується інформація з районного рівня, ведуться обласні бази даних транспортних засобів та їх власників, викрадених в Україні та за кордоном транспортних засобів, викрадених чи загублених реєстраційних документів та посвідчень водія, відомостей про дорожньо-транспортні пригоди і порушення Правил дорожнього руху, стан доріг та їх обладнання. Інформація, що передається до АІС “ІНБД про транспортні засоби” з обласних баз даних, конвертується у відповідний формат даних ІНБД і електронною поштою виділеними каналами зв’язку передається до УДАІ МВС України (державний рівень).

Програмне забезпечення АІС “ІНБД про транспортні засоби” підтримується операційною системою UNIX. Використання спектру продуктів фірми MICROSOFT (WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT) надає розробникам та користувачам величезні переваги і не тільки по сумі витрат, але й за можливістю управління та адміністрування.

АІС “ІНБД про транспортні засоби” функціонує на одній з найсучасніших систем управління базами даних ORACLE, яка є лідером у побудові систем клієнт-сервер та технологій реляційних систем управління базами даних. Система управління базами даних ORACLE має такі переваги:

можливість одночасного обслуговування великої кількості користувачів;

підтримка великих обсягів даних (не менше 20 Гб);

забезпечення обробки запитів у режимі реального часу;

наявність засобів для роботи в архітектурі клієнт-сервер (САSЕ-технологія);

наявність розвинених засобів захисту даних від несанкціонованого доступу (не нижче рівня С2) та збоїв обладнання;

підтримка розподілених баз даних;

розвинені комунікаційні засоби.

Ефективне функціонування ІНБД забезпечується створеною корпоративною інформаційно-обчислювальною мережею (ІОМ) Державтоінспекції. Вона слугує для об’єднання підрозділів органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів у єдиний інформаційний простір і призначена для обміну даними між цими підрозділами з районного рівня до рівня МВС України на принципах глобальної корпоративної мережі архітектурної побудови IP (Internet Protokol). Інформаційно-обчислювальна мережа дозволяє розширити мережу обміну даними інших підрозділів МВС України, які мають в основі ту саму архітектурну ідеологію. Мережа побудована на виділених чотирьох провідних міжміських каналах зв’язку зі швидкістю з’єднання від 28,8 Кбіт/сек до 2 Мбіт/сек між обласними центрами та столицею. В областях створено вторинну мережу — від ОРЕВ УДАІ до МРЕВ та інших підрозділів. У мережі задіяно 317 серверів баз даних та 28 комунікаційних серверів.

Інформаційно-обчислювальна мережа УДАІ МВС України забезпечує:

єдину комунікаційну мережу доступу локальних та віддалених користувачів, а також інших територіальних підрозділів та служб МВС до баз даних УДАІ МВС України та його підрозділів в областях у єдиному мережевому середовищі;

високонадійну систему архівації даних у єдиному стандарті;

багатоступеневу систему захисту даних від несанкціонованого доступу;

високу надійність комплексу технічних засобів, що функціонують в цілодобовому режимі експлуатації;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes