Цивільне право України – як галузь права, Детальна інформація

Цивільне право України – як галузь права
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 17
Скачувань: 1097
Лекція № 3

Тема 3: Цивільне право України – як галузь права.

Мета: - ознайомити студентів з основними засадами, принципами, поняттями цивільного права України;

- виховати повагу до цивільного законодавства, та розуміння законів та юридичних актів, вміння орієнтуватись у правовій системі України;

розвинути розуміння особливості цивільного права.

Ї

План.

Поняття, предмет і джерела цивільного права.

Громадяни та держава, як суб’єкт цивільного права. Об’єкти цивільного права.

Угоди – елемент цивільного права.

Поняття представництва. Довіреність.

Література:

Конституція України – К., 1996.

Цивільний кодекс України – К., 1999.

Передмова до проекту Цивільного кодексу України // Українське право – 1996 - № 2.

Загальна теорія цивільного права. За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової – К., 1996.

Основи держави і права. За ред. В.О.Котюка – К., 1997.

Цивільне право України. За ред. О.В.Дзери і Н.С.Кузнєцової – у 2х кн.. – К., 2001.

Цивільне право: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів – у 2х ч. – К., 1997.

Цивільне право. За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової – К., 1996.

1. Радикальні економічні і політичні перетворення в суверенній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи. її фундамент становлять різні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням на активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які становитимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законом. В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб’єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти мають створити рівні умови для діяльності товаровиробників різних форм власності.

Цивільний кодекс України закони України “Про власність”, “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про банки і банківську систему” та ін. визначають, що цивільне законодавство регулює майнові відносини та особисті немайнові.

Отже предметом цивільно-правового регулювання є:

а) майнові відносини, що є конкретними вольовими економічними відносинами з приводу належності, використання, переходу засобів виробництва, предметів споживання та інших матеріальних благ.

б) особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням особистих прав. В даному випадку маються на увазі особисті немайнові права на блага, що є невід’ємні від особи: життя, здоров'я, честь, гідність, ім'я, авторство. Вони індивідуалізують особу. Зазначені особисті права поділяються на групи:

особисті права, пов'язані з майновими (авторські);

особисті права, які виникають та існують незалежно від майнових.

Цивільне законодавство регулює вищезазначені майнові і особисті немайнові відносини:

а) юридичних осіб між собою;

б) громадян з юридичними особами;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes