Як провадиться перерахунок податку з доходів, Детальна інформація

Як провадиться перерахунок податку з доходів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Документація
Автор: фелікс
Розмір: 8.3
Скачувань: 1012
Матеріал підготовлено редакцією інформаційно-аналітичної газети «Бухгалтерський тиждень»

Тел. (0572) 143-728, 143-729; http://www.factor.ua

Подібно до колишнього Декрету «Про прибутковий податок з громадян» новий Закон «Про податок з доходів фізичних осіб» також передбачає проведення перерахунку податку з доходів. Однак його необхідність пов’язана не із застосуванням різних ставок податку, а з правом працівників на податкову соціальну пільгу. Провадиться такий перерахунок, зокрема, при звільненні працівника, тому отримати уявлення про нього потрібно вже сьогодні. Питання, пов’язані з проведенням перерахунку податку з доходів, для вас висвітлить сьогодні авторитетний працівник податкових органів.

Як провадиться перерахунок податку з доходів

• Чому потрібно провадити перерахунок?

• Як провадиться перерахунок?

• Як погашається недоплата щодо податку?

Проведення перерахунку податкової соціальної пільги і обмеження щодо нього встановлено п. 6.5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV. Розглянемо, як необхідно виконувати вимоги цього Закону.

Чому потрібно провадити перерахунок?

Провадити перерахунок обов’язково, оскільки, якщо працедавець із будь-якої причини не здійснює його і/або не утримує суму недоплати податку чи її частину в установлені п. 6.5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі – Закон) терміни, така сума стягується податковим органом за рахунок такого працедавця і не включається до складу його валових витрат.

У п. 6.5 Закону установлено, що перерахунок здійснюється за результатами кожного звітного податкового року, при зміні місця застосування податкової соціальної пільги (далі – ПСП) та під час проведення остаточного розрахунку з платником податків.

Уже на сьогодні для працедавців стало актуальним питання проведення перерахунку, оскільки за три місяці роботи в умовах Закону працівники могли як припинити свої трудові відносини, так і змінити місце застосування ПСП.

Законом передбачено, що якщо в результаті здійснення перерахунку виникає недоплата цього податку, то така сума стягується працедавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

Згідно з абзацом «в» пп. 6.5.2 Закону працедавець платника податку за місцем застосування ПСП здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП, у тому числі при проведенні остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем. Установлено, що ПСП застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня у звітному податковому році, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. На практиці за основу місячного прожиткового мінімуму працедавець повинен узяти 365 грн. – це той прожитковий мінімум, який було установлено на 2003 рік для працездатного населення Законом України «Про прожитковий мінімум на 2003 рік» від 28.11.2002 р. № 247-IV та який продовжує діяти сьогодні. Відповідно з метою застосування ПСП місячний оподатковуваний дохід платника податків у вигляді заробітної плати не повинен перевищувати 510 грн.

Згідно з пп. 6.1.1 Закону у будь-якого платника податків виникає право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, одержуваного із джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП. Її розмір дорівнює одній мінімальній заробітній платі з розрахунку на місяць, установленій законом на 1 січня звітного податкового року. Нагадаємо, що п. 22.4 Закону на 2004 рік установлено обмеження ПСП – у поточному році вона становитиме 30 % від 205 грн., або 61,50 грн. Право на застосування 150 або 200 % ПСП виникає у платників податків, котрі мають статус, визначений у пп. 6.1.2 і 6.1.3 Закону. Але на цьому ми не акцентуємо увагу, оскільки перерахунок для них провадиться на загальних підставах.

Як провадиться перерахунок?

Очевидно, що перерахунок ПСП працедавець здійснює за принципом «наростаючого підсумку», як це було передбачено до набрання чинності Законом. Різниця полягає в тому, що за старими правилами існувало поняття «перерахунок прибуткового податку», а за новими правилами – «перерахунок сум доходу з метою перерахунку ПСП». Нагадаємо, що наказом ДПАУ «Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян» від 28.12.2001 р. № 523 такий порядок було визначено в абзаці другому п. 9.1 Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12. У ньому було встановлено, що при звільненні протягом року з основного місця роботи (служби, навчання) бухгалтерія підприємства, установи, організації має скласти остаточний розрахунок доходу (перерахунок прибуткового податку) за відпрацьований період і видати громадянину довідку за ф. № 3 про суми сукупного доходу, нарахованого в поточному році, та утримані суми податку.

На практиці це матиме такий вигляд.

Приклад 1. Станом на 1 січня 2004 року платник податків перебував у трудових відносинах із працедавцем (основне місце роботи), і відповідно до абзацу п’ятого пп. 6.3.2 Закону останній без подання заяви працівника застосовував ПСП до доходу такого платника (за наявності підстав для цього).

2 квітня 2004 року платник податків припиняє свої трудові відносини із працедавцем, і останній провадить із ним остаточний розрахунок.

1. При зарплаті за січень 2004 року в розмірі 450 грн. платнику податків було надано ПСП у сумі 61,50 грн.

Сума податку за ставкою 13 % з урахуванням утримань до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування склала 48,75 грн. [(450 – 9 – 2,25 – 2,25 – 61,50) х 0,13].

2. За лютий 2004 року при зарплаті в розмірі 500 грн. також було надано ПСП у сумі 61,50 грн.

Сума податку склала 55,06 грн. [(500 – 10 – 2,50 – 2,50 – 61,50) х 0,13].

3. За березень 2004 року при зарплаті в розмірі 600 грн. ПСП не надається. Сума податку склала 75,66 грн. [(600 – 12 – 3 – 3) х 0,13].

4. Загальна сума податку за три місяці склала 179,47 грн. (48,75 + 55,06 + 75,66).\x00B8

\x00BA

Ue

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes