Поняття господарського об`єднання. Законодавство про господарські об`єднання, Детальна інформація

Поняття господарського об`єднання. Законодавство про господарські об`єднання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 5.2
Скачувань: 1069
Тема: Систематизація законодавства1.Форми систематизації

2.Правовідносини та правосвідомість.

3.Людина, особа, громадянин.

1. Cистематизація законодавства – це діяльність по впорядкуванню чинних правових актів і проведення їх у певну систему.

Форми систематизації є:

кодифікація;

інкорпорація.

Кодифікація – це систематизація певної групи юридичних норм в єдиному нормативно-правовому акті. При кодифікації замінюються і скасовуються старі юридичні норми, встановлюються нові, заповнюються прогалини у праві, усуваються суперечності між нормами (кодекси).

Кодекси – це єдині внутрішньо-узгоджені за змістом юридично-цілісні, нормативно-правові акти. Кожний кодекс складається з загальної та особливої частини. У загальній частині закріплюються єдині для усієї галузі принципи і положення, Особлива частина вміщує норми, які регулюють конкретні види.

До кодифікації відноситься кодекси, статути і закони.

Інкорпорація – це систематизація чинних правових актів у одному збірнику за певним критерієм, тобто за хронологією або за алфавітом. До інкорпорації відноситься звіт законів. В історії є і така форма систематизації законодавства, як консолідація – це об’єднання законодавств декількох країн.

2. Правововідносини – це суспільні відносини урегульовані нормами права і виражені у взаємних правах та обов’язках суб’єктів права, якими можуть бути, як фізичні так і юридичні особи. Складові правовідносини:

1.Суб’єкти правовідносин;

2.Юридичний факт;

3.Об’єкт правовідносин.

дносин може бути особа правоздатна та дієздатна, яка своїми діями може здійснювати свої права та обов’язки.

б) Юридичні факти - це передбачені законом обставини з настанням яких виникає, припиняється або змінюється правовідношення. Такі обставини поділяються на дві групи:

Обставини, що залежать від воді людини;

Обставини, що виникають не залежно від воді людини.

Дії людини бувають правомірні і неправомірні.

в) Об’єкти правовідносин – це конкретна річ, предмет або якесь благо відносно якого суб’єкти вступають в правові відносини між собою.

Правосвідомість – це сукупність правових поглядів, що виражають відношення людей до чинного права, його мети завдань, способів та методів регулювання та уявлення про майбутню правову систему та окремі норми. Правосвідомість впливає:

процес державотворення;

реалізація права та виконання його приписів;

на формування правової держави;

на створення цивілізованого порядку в країні.

3. Особа – це основний суб’єктів правовідносин. Основні риси особи:

моральні;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes