Відповідальність за порушення податкового законодавства, Детальна інформація

Відповідальність за порушення податкового законодавства
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 12.5
Скачувань: 1718
Відповідальність за порушення податкового законодавства

Законодавче - нормативна база:

1. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-III.

За порушення податкового законодавства передбачена фінансове - адміністративна та кримінальна відповідальність платників податків.

Штрафна санкція (штраф) - це плата у фіксованій сумі або у вигляді процентів від суми податкового зобов'язання (без урахування пені і штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

Пеня - це плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.

Нарахування пені починається від першого робочого дня:

а) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання - при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податку;

б) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні - при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами.

Терміном закінчення нарахування пені є день сплати (прийняття банком платіжного доручення) або, якщо податковий борг погашається шляхом стягнення коштів і активів, - день відчуження активів із права власності.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Ознаки пені та штрафу наведено в таблиці 1:

Таблиця 1

Ознаки пені та штрафу

Чим схожі

Чим різнятьсяЗастосовуються при порушенні строків сплати податкового боргу Розмір пені встановлено в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ від суми податкового боргу, розміри штрафів застосовується в законодавстві від порушення

Встановлюються у вигляді відсотків від суми податкового боргу

Штрафи встановлюються до податкового зобов'язання без врахування штрафних санкцій та пені. Пеня ж застосовується також і до податкового боргу з штрафними санкціями

Чим більше термін непогашення податкового боргу, тим більше його розмір.

Максимальний розмір штрафу за пп. 17. 1.7 встановлено в розмірі 50% від суми податкового боргу. У свою чергу, розмір пені Законом №2181 не обмежується, але її нарахування припиняється у зв'язку із закінченням строків давності, встановлених ст. 15 Закону №2181

Розмір штрафу має бути узгодженим, тоді як пеня узгодження не потребуєТаблиця 2

Перелік фінансових санкцій та штрафів за порушення податкового законодавства юридичними чи фізичними особами

№ з/п Вид порушення Розмір штрафних санкцій Підстава для застосування

1 За неподання або несвоєчасне подання 1. органам державної податкової служби податкових декларацій. Платник податків, що не подає податкову декларацію, у визначені законодавством строки, сплачує штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожне таке неподання або затримку

п.п. 17.1.1 Закону №2181The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes