Прилади дозиметричного контроля, Детальна інформація

Прилади дозиметричного контроля
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Військова справа
Автор: Олексій
Розмір: 9.5
Скачувань: 1522
Реферат на тему:

Прилади дозиметричного контроля

Прилади дозиметричного контроля іонізуючих випромінюваннь призначені для вимірювання потужності іонізуючих випромінюваннь (рівня радіації) і ступеня радіоактивного забруднення різних предметів.

В сучасних дозиметричних приладах найбільш розповсюджений іонізаціонний метод знаходження та вимірення іонізуючих випромінюваннь. Він заснований на використанні однієї з властивостей рідіоактивних речовин – іонізувати середовище, в якому вони розповсюджуються (тобто розщіплювати нейтральні молекули або атомні пари: додатні – іони і від’ємні - електрони). Якщо взяти замкнений об’єм газу і надати йому електричний струм, то ті електрони та іони, що утворюються при опроміненні прийдуть до упорядкованого руху: перші будуть переміщуватись до анода, другі – до катода. В результаті між електродами (анодом і катодом) виникає так званий іонізаційний ток, величина котрого прямо пропорційна поужності дози іонізуючого випромінювання. По силі іонізаційного тока можна судити про інтенсивність випромінюваннь.

Принципи роботи дозиметричних приладів.

Сприймаючими пристроями дозиметричних приладів є іонізаційні камери та іонізаційні лічильники.

Іонізаційна камера уявляє собою заповнений повітрям замкнутий об’єм, в якому поміщені додатній і від’ємний електроди. Анодом в ній служить токопроводящий слой, катодом – металевий стержень. До електродів підводиться струм від джерела живлення, яке утворює в камері елекричне поле. Якщо іонізуючих променів немає, то повітря в камері не іонізоване і не проводить електричний струм. Під впливом випромінюваннь повітря в камері іонізується, ланцюг замикається і по ній проходить іонізаційний ток. Він поступає в елекричну схему прилада,

підсилюється, перетворюється і змінюється мікроамперметром, шкала якого відградуойвана в рентгенах на годину або мілірентгенах на годину. Подібні іонізаційні камери застосовуються в приладах, за допомогою яких вимірюють потужність дози гама – випроміненнь (рівень радіації) на місцевості.

Газорозрядний лічільник уявляє собою металевий (або скляний) циліндр, заповнений розріженою сумішшю інертних газів з невеликими

добавками, які поліпшують його роботу. Анодом служить тонка металева нить, натягнута всередині корпуса, котрий є катодом (у скляних лічильників катод – тонкий слой метала, нанесений на внутрішню поверхню корпуса.)

Газорозрядні лічільники застосовуються в приладах, призначених для виявлення і вимірювання ступеня забрудненості різних поверхонь радіоактивними речовинами. Вони також можуть використовуватися для вимірювання потужності дози гама – випроміненнь (рівня радіації).

В залежності від виконання завдання прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контроля роздфіляються на:

Вимірювачі потужності дози, при допомозі яких вимірюються рівні (ДП-3б, ВПД-21с, ВПД-21Б);

Вимірювачі потужності дози – ДП-5А, Б, В, ВПД-12, при допомозі яких мікродіапазонні комбіновані прилади;

Вимірювачі поглинення дози – (ІД-1, ІД-11)(гама – нейтронні випромінювання) – це прилади індивідуального дозиметричного контролю, при допомозі яких виявляють, яку дозу отримала людина (персонально), в якій ситуації або за відповідний період;

Дозиметри – (ДК-02, ДКП-50, ДП-22В, ДП-24) для одного виду випромінювання;

Газосигналізатори автоматичні (ГСА-12, АСП, ГСП-11, ГС-СОМ), при допомозі яких проводиться автоматичний контроль навколишнього середовища з метою виявлення парів отруйних, радіаційних речовин, аерозолів;

Декадно – розрахункова установка (ДП-100, ДП-100 АДМ), призначена для вимірення кількості електричних імпульсів при віявленні ступені зараженості радіаційними ізотопами води, продовольства, повітря, проб грунту і т. д.

Дозиметри.

Вимірювач потужності дози ДП-5.

Вимірювач потужності дози (ренгенметр ДП-5В(а,б)) призначається для вимірювання рівнів гама – радіації і радіоактивної зараженості різноманітних предметів гама – випромінювання. Потужність експозиції дози гама - випромінювання визначається у мілірентгенах (або рентгенах на 1 годину) для тієї точки простру, де знаходиться блок детектування приладу. Крім того, приладом ДП-5В можна виміряти і рівень бета – випромінювання. Діапазон змін має шість піддиапазонів вимірюваннь.

ДП-64 призначений для постійного спостереження і виявлення початку радіаційного зараження. Прилад стаціонарний, використовується як правило в приміщеннях, датчик виноситься на вулицю. Прилад ДП-64 працює в слідкуючому режимі та забеспечує звукову та світлову сигналізацію через 3 секунди по досягненню рівнів гама – випромінювання 0,2 р/год. На наявність гама – випромінювання вказує спалах неонової лампи та синхронні клоцання динаміка.

Прилади ДП-3б, МД С (стаціонарний), МД Б (бортовий) – вимірювачі потужності дози. Призначені для вимірювання рівнів радіації на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами (радіонуклеїдами). Вони є основними приладами для проведення радіаційної розвідки на рухомих механізованих транспортних засобах (автомобіль, БТР, вертоліт і т. д.), які мають бортову мережу постійного струму напругою 12 або 26в.

Дозиметр ДП-22В (ДКП-50А).

Дозиметр ДП-22В – це комплект індівідуальних дозиметрів ДКП-50А, призначених для вимірювання дози іонізуючого випромінення, отриманого людьми під час перебування на радіоактивно зобрудненій місцевості.

Вимірювач потужності дози ІМД-21с(б) призначений для вимірювання потужності експозиционної дози гама – випромінювання та видачі світлового сигналу про перевищєння порогового значення потужності експозиції дози гама – випромінювання. Вимірювач потужності дози використовується як стаціонарний (ІМД-21с), так і рухомий (ІМД-21б).

ІМД-21с(б) забеспечує вимірювання потужності експозиционної дози гама – випромінювання від 1 до 10 000 р/год.

ІМД-21с(б) забеспечує сигналізацію про перевищення встановленого порогового значення потужності експозиционної дози гама – випромінювання 1,5,10, та 100 р/год.

Прилади ІД-1, ІД-11 – це комплекти індивідуальних дозиметрів, які служать для вимірювання поглинених доз гама – випромінювання у межах 2-500 рад. при потужності від 10 до 360 0000 рад/год. Це мініатюрні пристрої, з допомогою яких виявляють дозу, яку дістала людина персонально. ІД-1та ІД-11 по виду реєструємих доз відносяться:

По діапазону реєструємих доз: до аварійних, грубих, розраховані на високі рівні радіації;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes