Методи та форми організації навчання в працях Ш.О. Амонашвілі, Детальна інформація

Методи та форми організації навчання в працях Ш.О. Амонашвілі
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 9.7
Скачувань: 1484
Національний університет

"Києво-Могилянська Академія"

Реферат з курсу основ педагогіки та психології

на тему :

Методи та форми організації навчання

в працях Ш.О. Амонашвілі

студента ДКТ- ІV

Бубенщикова Євгена

Київ 1999

Зміст.

TOC \o "1-2" ВСТУП PAGEREF _Toc455425753 \h 3

МЕТОДИ НАВЧАННЯ PAGEREF _Toc455425754 \h 3

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ PAGEREF _Toc455425755 \h 4

"ПОЕТИЧНА ПЕДАГОГІКА" АМОНАШВІЛІ PAGEREF _Toc455425756 \h 5

ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc455425757 \h 9ВСТУП

Для повноцінного існування суспільства конче необхідно, щоб кожен член цього суспільства приймав активну участь в його "здоровому" функціонуванні. Для того, щоб суспільство мало своє майбутнє, потрібно забезпечити виховання індивідів, що проживають в даному соціумі, від самого народженняя. Саме цю функцію і взяла на себе педагогіка, яка спочатку розвивалася як наука про виховання, але з часом вона поступово перетворювалася на науку про навчання. Не один вчений звертався до розробки правил роботи вчителя з учнями, вдосконалюючи тим самим те, що пізніше буде відокремлене в педагогічні категорії: методи та форми навчання.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В педагогічній практиці метод – впорядкований спосіб діяльності з досягненням навчально-виховних цілей. Методи навчання – це способи співдіяльності викладача і учнів, направленої на розв'язок задач навчання (дидактичних задач) і дає позитивні наслідки у засвоєнні знань учнями.

Таким чином, поняття методу навчання відображає:

Способи навчальної роботи викладача і способи навчальної роботи учнів у їх взаємозв'язку

Специфіку їх роботи по досягненню різних цілей навчання

І.Ф. Харламов дав таке визначення поняття методу навчання: "Під методами навчання слід розуміти способи навчання роботи вчителя і організації навчально-пізнавальної діяльності учнів по розв'язанню дидактичних задач, направлених на засвоєння учбового матеріалу". Ю.К. Бабанський визначив метод навчання як "спосіб впорядкованої співдіяльності викладача та учнів, направленої на розв'язання задач навчання".

Найбільш ранньою класифікацією методів навчання є їх поділ на методи роботи вчителя (наприклад, розповідь, пояснення) і методи роботи учнів (вправи, самостійна робота). Поширеною також є класифікація методів навчання за джерелами отриманих знань. У відповідності до такого підходу можна віділити:

Словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, коментоване читання тексту підручника)

Наочні методи (метод ілюстраційб метод демонстрацій, екскурсія, спостереження)

Практичні методи (вправи, лабораторні і практичні роботи)

Проблемно-пошукові (висунення проблеми перед учнями, створення проблемної ситуації, розв'язання заданої проблеми, вибір оптимального шляху розв'язання проблем)

Індуктивно-дедуктивні (базуються на думці учня - сприймання матеріалу, порівняння, узагальнення, оцінка фактів, явищ, встановлення причинно-наслідкових зв'язків)

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes