Невербальні канали передачі інформації, Детальна інформація

Невербальні канали передачі інформації
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 96.1
Скачувань: 1389
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

Контрольна робота

На тему:

„Невербальні канали передачі інформації”Роботу виконала:

Студентка 3-го курсу ІМБ

гр. 10-02 БУП (2,3з)

Скворцова Анна

Анатоліївна

Викладач: Лапицька

Ніна ІванівнаКиїв,2003

Вступ:

Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Етика ділових відносин вміщує у себе:

- етичну оцінку внутрішньої та зовнішньої політики організації;

- моральні принципи членів організації;

- моральний клімат в організації;

- норми ділового етикета.

Спілкування - це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1) Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2).

Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який написав працю під назвою „Мова тіла” або „Body language”.

Багато практики стосовно невербального (зокрема вербального) контакту використовується в Нейро лінгвістичному програмуванні (НЛП).Все тому, що справді цікаво: проникнення в підсвідоме людського буття та таким чином владнати можливі перешкоди на шляху спілкування,або ж і вилікувати психічно, чи просто допомогти.

Це неначе гра, правила якої і досі розгадують і пояснюють у своїх працях вчені.Ознайомившись з нижче поданим матеріалом можна зробити висновки які надалі можуть знадобитись не тільки в повсякденному житті а й у професіональній сфері: на навчанні та на роботі навички психоаналізу .

Саме невербальне спілкування а також де-яке ототожнення невербальної комунікації з вербальною, ми роздивимось нижче.Зміст:

Вступ

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes