Правова статистика, Детальна інформація

Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Сторінок: 1
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 2007.2
Скачувань: 6041
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

В. Б. Захожай, В. С. Федорченко

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2003

ББК 67.6я73

З-38

Рецензенти: О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф.

Н. М. Мироненко, д-р юрид. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом (протокол № 3 від 30.04.02)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2-195 від 28.01.02)

Захожай В. Б., Федорченко В. С.

З-38

Правова статистика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —

368 с. — Бібліогр.: с. 365.

ISBN 966-608-255-1

У посібнику висвітлено основні питання правової статистики, зокрема

методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описа-

но методи вибіркових досліджень, взаємозв’язків, індексного аналізу, а та-

кож методи групувань, середніх, абсолютних і відносних показників, рядів

динаміки. У доступній формі наведено приклади використання цих методів,

тести, задачі.

Для студентів і викладачів правових спеціальностей вищих навчальних

закладів та коледжів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes