Рентабельність та собівартість продукції, Детальна інформація

Рентабельність та собівартість продукції
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 29.1
Скачувань: 1669
Курсова робота з економіки підприємства

Рентабельність та собівартість продукції

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................... .....................2

РЕФЕРАТ............................................................................................................4

РОЗДІЛ I ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦИИ...........................................................................5

1.1 Теоретичні основи рентабельності...........................................5

1.2 Собівартість продукции..............................................................10

РОЗДІЛ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «...... СИРЗАВОД».............13

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика..........13

2.2 Аналіз прибули і рентабельності підприємства.........................21

РОЗДІЛ III ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРЕДПРИЯТИЯ.........................................................................................................26

ВЫВОДЫ..........................................................................................................29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................30

ВСТУП

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення, зв'язані з урахуванням фінансового положення підприємства.

Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (валовий дохід, прибуток), зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибули з витратами означає рентабельність, або, точніше, норму рентабельності.

Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтовувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання. Повинен бути забезпечений перехід до економіки вищої організації і ефективності зі всесторонньо розвиненими продуктивними силами і виробничими відносинами, добре відладженим господарським механізмом. В значній мірі необхідні умови для цього створюються ринковою економікою.

Один з чинників підвищення ефективності - вдосконалення структури економіки. Вищими темпами необхідно розвивати галузі, що забезпечують науково-технічний прогрес і успішне рішення соціальних задач, добиватися поліпшення пропорцій між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, галузями агропромислового комплексу.

Основою економіки вже довгий час є підприємство. Ефективність його діяльності - це і робочі місця, і національний дохід, і форма ринкової інфраструктури.

У сучасних ринкових умовах кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем рентабельності. Рентабельність виступає одним з найважливіших основних показників роботи підприємства.

Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Саме шляхи підвищення рівня рентабельності підприємства з'явилися об'єктом дослідження в даній курсовій роботі. Розгляд питання здійснювався на прикладі ВАТ «..сырзавод». В процесі роботи використовувалися праці вітчизняних і зарубіжних авторів.

РЕФЕРАТ

У своїй курсовій роботі я оцінив рівень ефективності роботи підприємства, одержуваний результат (валовий дохід, прибуток), зіставляв з витратами або використовуваними ресурсами. А також досліджував рентабельність продукції на ВАТ «...... сырзавод» і з'ясував що показники рентабельності більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємств.

Для підвищення ефективності роботи підприємства розроблені і запропоновані заходи.

Моя курсова робота складається з 8 таблиць, 1-го малюнка, 3-х розділів, 31 сторінки; 20-ти джерел літератури.

РОЗДІЛ I

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Теоретичні основи рентабельності підприємства

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes