Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання, Детальна інформація

Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 31.9
Скачувань: 1036
Курсова робота

з дисципліни “Економіка підприємства”

на тему:

Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Підприємство як базовий господарюючий суб’єкт

1.1. Загальна характеристика та мета функціонування

підприємств 4

1.2. Цілі підприємства 7

1.3. Головні напрямки діяльності підприємства 8

1.4. Чинники зростання ефективності діяльності

підприємства 11 Розділ ІІ. Напрямки та чинники розвитку сучасного

підприємства

2.1. Впровадження високих технологій та спеціалізація 17

2.2. Зміни принципів організації виробництва 20

2.3. Сучасні зміни в організації, управлінні та стратегії 23

Розділ ІІІ. Проблеми розвитку підприємництва в Україні 27

Висновок 32

Використана література 33

Вступ

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності займається величезною кількістю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою усі організації можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності являють собою підприємства.

Підприємство — це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію, виконує роботу або надає платні послуги.

Підприємство займає центральне місце в народногосподарському комплексі будь-якої країни і є первинною ланкою суспільного поділу праці. Саме тут створюється національний доход. Підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворення на основі самооплатності і самостійності. Від успіху окремих підприємств залежить обсяг створюваного валового національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності в матеріальних і духовних благах населення країни.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства. Адже головною ціллю підприємства є не виробництво певних конкретних товарів чи послуг, а задоволення швидкоплинних потреб споживачів. Тільки найповніше виявивши і найкраще задовольнивши потреби споживачів своєю продукцією, підприємство в сучасних ринкових умовах господарювання може розраховувати на отримання максимального прибутку. Ось чому дуже важливо розглянути особливості розробки і визначення цілей і напрямків діяльності підприємств.

Розділ І. Підприємство як базовий господарюючий суб’єкт

1.1. Загальна характеристика та мета функціонування підприємств

Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт. За допомогою цих ознак уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства.

Підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Визначення основна ланка, з одного боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого, – від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, фінансових посередницьких інститутів, органів управління економікою.

Підприємство – це господарюючий суб'єкт. Суть визначення господарюючий суб'єкт полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність. Термін господарюючий говорить, що підприємства належать до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від неприбуткових організацій – релігійних, об'єднань громадян тощо).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes