Управління затратами підприемств, Детальна інформація

Управління затратами підприемств
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 44.4
Скачувань: 1714
Реферат на тему:

„Управління затратами підприемств”План

1. Економічний зміст затрат виробництва. Поняття і види собівартості продукції.

2. Показники собівартості продукції.

3. Групування затрат, що формують собівартість продукції, послуг.

4. Класифікація затрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

5. Особливості обліку затрат на підприємстві.

6. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.

7. Методика зниження собівартості продукції за чинниками.

1. Економічний зміст затрат виробництва.

Поняття і види собівартості продукції.

Затрати - це грошовий вираз затрат виробничих чинників, необхідних для здійснення підприємством своєї  виробничої та комерційної діяльності.

Собівартість продукції  - це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість - це показник затрат підприємства. Він відображає всі матеріальні затрати, затрати на оплату праці,  інші поточні затрати на виробництво і реалізацію продукції.

ВИДИ СОБІВАРТОСТІ  ПРОДУКЦІЇ

1. В залежності від часу формування затрат  розрізняють:

· Планову собівартість ( визначають перед початком планового періоду на основі прогресивних норм затрат ресурсів та цін на ресурси на момент складання плану);

· Фактичну собівартість  (відображає фактичні затрати на виробництвоцтво і реалізацію продукції за даними бухгалтерського обліку);

· Нормативну собівартість(затрати на виробництво і реалізацію продукції розраховують на основі поточних норм затрат ресурсів);

· Кошторисну собівартість (характеризує затрати або замовлення, на виріб які виконуються в разовому порядку).

2. В залежності від  місця формування затрат розрізняють:

· Цехову (сума затрат на виробництво продукції в межах цеху);

· Виробничу (грошові затрати на виробництво продукції в межах всього підприємства);

· Повну (сукупність виробничої собівартості і позавиробничих  затрат)

3. За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість:

· місячну;

·  квартальну;

· річну.

4. За складом продукції  собівартість буває:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes