Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу, Детальна інформація

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 26
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 253.4
Скачувань: 1197
ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:"Управління формуванням асортименту

товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу"

(на матеріалах ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич)

З М І С Т

Вступ 3

1. Місце та роль маркетингу в підприємницькій діяльності

торговельних підприємств 9

1.1 Значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних

підприємств 9

1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування 19

2. Аналіз і оцінка комерційної діяльності приватної

виробничо-комерційної фірми "БМВ-Імпекс" 27

2.1. Організація господарських зв’язків з постачальниками 27

2.2. Організація проведення асортиментної політики 37

2.3. Організація проведення і стимулювання збуту товарів 46

3. Шляхи підвищення ефективності управління формуванням

асортименту товарів на приватній виробничо-комерційній

фірмі "БМВ – Імпекс" 53

3.1. Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури

роздрібного товарообороту 53

3.2. Основні напрямки підвищення ефективності управління

формуванням асортименту товарів 68

Висновки та пропозиції 72

Список використаної літератури 76

В С Т У П

Протягом багатьох рокiв наша країна знаходилася за своєрiдною завiсою, iм’я якiй "адмiнiстративно-командна система", що охоплювала всi сфери життєдiяльностi суспiльства i кожної людини. Самий яскравий вiдбиток даного явища, знайшовся в економiцi держави, оскiльки поряд iз полiтикою i правом вона визначає основи державного i громадського життя. В цiй трiадi виявляються найбiльш чiткi протирiччя i закономiрностi розвитку суспiльства.

В роки незалежностi Україна вступила в новий перiод свого розвитку, пов’язаний з переходом до ринкових вiдносин, удосконаленням законодавства України, розширенням можливостей повноцiнної господарської дiяльностi пiдприємств торгiвлi i сфери послуг. Юридична i господарська самостiйнiсть пiдприємств, їхня економiчна свобода i рiвноправнiсть як суб’єктiв ринку, надають пiдприємствам широкий простiр комерцiйнiй iнiцiативi, самостiйностi в прийняттi рiшень iз питань комерцiйних зв’язкiв, використання фiнансово-кредитного механiзму.

Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехiд вiд централiзованого розподiлу товарних ресурсiв до вiльного їхнього продажу. Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організація та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов’язаними і основними у комерційній роботі торгового підприємства.

Тому, на мій погляд, дослідження вищеперечислених питань є найбільш важливими для торговельних підприємств, а обрана мною тема дипломної роботи являється актуальною.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes