Економічна конкуренція, Детальна інформація

Економічна конкуренція
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 23
Скачувань: 1071
Економічна конкуренціяЗміст

TOC \o "1-3" Вступ PAGEREF _Toc464223003 \h 2

1.Суть і функції економічної конкуренції. PAGEREF _Toc464223004 \h 4

2. Форми економічної конкуренції. PAGEREF _Toc464223005 \h 8

2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. PAGEREF _Toc464223006 \h 8

2.2. Досконала та недосконала конкуренція. PAGEREF _Toc464223007 \h 10

2.2.1. Досконала конкуренція. PAGEREF _Toc464223008 \h 10

2.2.2. Недосконала конкуренція. PAGEREF _Toc464223009 \h 12

2.3.Цінова та нецінова конкуренція PAGEREF _Toc464223010 \h 16

2.3.1.Цінова конкуренція PAGEREF _Toc464223011 \h 16

2.3.2.Нецінова конкуренція PAGEREF _Toc464223012 \h 16

2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція PAGEREF _Toc464223013 \h 19

2.4.1.Сумлінна конкуренція PAGEREF _Toc464223014 \h 19

2.4.2.Несумлінна конкуренція. PAGEREF _Toc464223015 \h 19

Висновки PAGEREF _Toc464223016 \h 30

Список літератури PAGEREF _Toc464223017 \h 32Вступ

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок.

За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називаеться кількість товару, яку споживачі можуть купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продаж. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції.[4,5]

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробникамиі. Конкурентна боротьба - це динамічний процесс. Он сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.

Створення конкурентного середовища й подолання монополізму є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. Ще в Законі про економічну самостійність України (серпень 1990 р.) та в постанові Верховної Ради “Про проекти концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки” (листопад 1990 р.) “передбачалося провести роздержавлення і приватизацію, створивши справжнє підприємницьке середовище і ринкову конкуренцію”[9,363]. Проте здійснена в Україні приватизація ще не призвела до створення сприятливого для економічного зростання конкурентного середовища. Схоже на те, що “обмеження діяльності підприємств-монополістів для цього недостатньо, позаяк в наш час більше половини великих підприємств є монополістами у своїх галузях, і тому тільки приватизація, розкрупнення там, де це можливо, й зацікавленість у розвитку альтернативних недержавних виробництв може забезпечити нормальну конкуренцію на українському ринку» [3,8-9].

1.Суть і функції економічної конкуренції.

Конкуренція між виробниками являє собою тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогично можна визначити конкуренцію між споживачами як їхні взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку.[2,43].

Слово “сoncurrentia” в перекладі з латинської мови означає “змагання, суперництво”. ” Як економічна категорія конкуренція – це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків” [5,182]. Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виробника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці тощо.

Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, забопігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача.

Конкуренція виконує в ринковій економіці наступні функції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes